Uitgeverijen

Sectorcode: 
58

Onderstaande tabel laat de verdeling van de meldingen zien naar diagnose in de sector Uitgeverijen; sector 58.

  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm     4 23,5%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 2 16,7% 3 17,6%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 1 8,3% 2 11,8%
P611: Burn out 8 66,7% 2 11,8%
P652: Depressieve episode     2 11,8%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm     1 5,9%
L694: Epicondylitis lateralis 1 8,3% 1 5,9%
N613: Carpale-tunnelsyndroom     1 5,9%
P629: Overige reacties op ernstige stress     1 5,9%
Totaal 12 100,0% 17 100,0%