Verhuur en lease van roerende goederen

Sectorcode: 
110
2018 2019
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 3 75,0% 2 40,0%
L694: Epicondylitis lateralis 0 0,0% 1 20,0%
P611: Burn out 0 0,0% 1 20,0%
P629: Overige reacties op ernstige stress 0 0,0% 1 20,0%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 1 25,0% 0 0,0%
Totaal 4 100,0% 5 100,0%