Verschaffen van accommodatie

Sectorcode: 
55

Onderstaande tabel laat de verdeling van de meldingen zien naar diagnose in de sector Verschaffen van accommodatie; Sector 55.

  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 7 38,9% 8 34,8%
P611: Burn out 3 16,7% 6 26,1%
L103: Chronische aspecifieke (lage) rugpijn     1 4,3%
L105: Lumbago met ischialgie     1 4,3%
L641: Artrose van heup [coxartrose]     1 4,3%
L643: Artrose van eerste carpometacarpale gewricht     1 4,3%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 4 22,2% 1 4,3%
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm 1 5,6% 1 4,3%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom     1 4,3%
P629: Overige reacties op ernstige stress     1 4,3%
P652: Depressieve episode     1 4,3%
Overige 3 16,7% 0 0,0%
Totaal 18 100,0% 23 100,0%