Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten

Sectorcode: 
26
  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P611: Burn out 2 8,3% 8 42,1%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 6 25,0% 5 26,3%
H620: Lawaaislechthorendheid 3 12,5% 1 5,3%
L642: Artrose van knie [gonartrose]     1 5,3%
L649: Overige artrosen     1 5,3%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 4 16,7% 1 5,3%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand     1 5,3%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom     1 5,3%
Overige 9 37,5%    
Totaal 24 100,0% 19 100,0%