Verzekeraars en pensioenfondsen

Sectorcode: 
94
2018 2019
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P611: Burn out 18 29,0% 25 56,8%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 29 46,8% 14 31,8%
L694: Epicondylitis lateralis 2 3,2% 2 4,5%
P659: Overige stemmingsstoornissen 1 1,6% 1 2,3%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 0 0,0% 1 2,3%
P630: Paniekstoornis 0 0,0% 1 2,3%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 4 6,5% 0 0,0%
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm 2 3,2% 0 0,0%
L620: Discopathie cervicaal 1 1,6% 0 0,0%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 1 1,6% 0 0,0%
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 1 1,6% 0 0,0%
P609: Overige somatoforme stoornissen 1 1,6% 0 0,0%
P620: Posttraumatische stress-stoornis 1 1,6% 0 0,0%
P652: Depressieve episode 1 1,6% 0 0,0%
Totaal 62 100,0% 44 100,0%