Verzekeringen en pensioenen

Sectorcode: 
65

Onderstaande tabel laat de verdeling van de meldingen zien naar diagnose in de sector Verzekeringen en pensioenfondsen; Sector 65.

  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P611: Burn out 12 16,4% 22 42,3%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 33 45,2% 20 38,5%
A000: Geen ziekte     2 3,8%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 4 5,5% 2 3,8%
P652: Depressieve episode 3 4,1% 2 3,8%
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm 2 2,7% 1 1,9%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 3 4,1% 1 1,9%
N613: Carpale-tunnelsyndroom     1 1,9%
P629: Overige reacties op ernstige stress 7 9,6% 1 1,9%
Overige 9 12,3%    
Totaal 73 100,0% 52 100,0%