Veterinaire diensten

Sectorcode: 
75
  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 1 50,0% 1 50,0%
P620: Posttraumatische stress-stoornis     1 50,0%
A439: Overige zoönosen 1 50,0%    
Totaal 2 100,0% 2 100,0%