Weg- en waterbouw

Sectorcode: 
63
2018 2019
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 12 20,0% 29 31,5%
H620: Lawaaislechthorendheid 10 16,7% 9 9,8%
P611: Burn out 5 8,3% 6 6,5%
L694: Epicondylitis lateralis 5 8,3% 5 5,4%
D613: Contacteczeem  - irritatief (orthoergisch) 0 0,0% 4 4,3%
P652: Depressieve episode 0 0,0% 4 4,3%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 9 15,0% 3 3,3%
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 2 3,3% 2 2,2%
L695: Epicondylitis medialis 2 3,3% 2 2,2%
H102: Oorsuizen [tinnitus] 1 1,7% 2 2,2%
L642: Artrose van knie [gonartrose] 1 1,7% 2 2,2%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 1 1,7% 2 2,2%
Overige 12 20,1% 22 24,2%
Totaal 60 100,0% 92 100,0%