Weg - personenvervoer

Sectorcode: 
81
  2017   2018  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P620: Posttraumatische stress-stoornis 9 20,90% 7 29,20%
P611: Burn out 1 2,30% 5 20,80%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 1 2,30% 3 12,50%
N613: Carpale-tunnelsyndroom 3 7,00% 2 8,30%
P629: Overige reacties op ernstige stress 4 9,30% 1 4,20%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 3 7,00% 1 4,20%
C609: Hypertensie 0 0,00% 1 4,20%
D612: Contacteczeem  - allergisch 0 0,00% 1 4,20%
L102: Subacute aspecifieke (lage) rugpijn 0 0,00% 1 4,20%
L122: Pijn in onderste extremiteit 0 0,00% 1 4,20%
U200: Maligne nieuwvorming van nier en urinewegen 0 0,00% 1 4,20%
Overige 22 50,80% 0 0%
Totaal 43 100,00% 24 100,00%