Een hoog lood-in-bloedgehalte, wat nu?

Loodwerkers moeten minstens tweemaal per jaar in de gelegenheid worden gesteld tot het laten meten van het PbB-gehalte (lood-in-bloedgehalte). Ook bij werkers in de bodemsanering en bij lassers wordt soms PbB bepaald. Wanneer een verhoogde waarde wordt gevonden, is het niet altijd duidelijk wat er moet gebeuren: stoppen met werken met lood, bloedonderzoek vervroegd herhalen? Wat is de waarde van de ZPP-bepaling?

Over de effecten van lood op de gezondheid en de begeleiding van loodwerkers is in 1988 een compact helder geschreven protocol verschenen. Hierin wordt antwoord gegeven op bovengemelde vragen. Omdat het stuk niet meer te verkrijgen is en niets aan actualiteit heeft verloren, is het hier bijgevoegd.

Download(s):
loodprotocol.pdf