Ziek door tomatenplanten?

Bij een risico-inventarisatie bij een tomatenteler viel het een arbeidshygiënist op dat medewerkers groene onderarmen hadden t.g.v. handling van tomatenplanten (bladsnijden, telen, dieven, toppen, enz.). De tomatenplant behoort tot de nachtschades en is giftig. De vraag drong zich op of dit een bekend toxicologisch c.q. gezondheidsrisico is.

Een search leerde dat tomatenplanten (en groene tomaten) allerlei alkaloïden bevatten die toxischzijn. In de literatuur werden geen gevallen van vergiftiging door huidcontact met de planten gevonden, maar dit lijkt potentieel zeer wel mogelijk en het is goed voorstelbaar dat eventuele intoxicatieverschijnselen niet onderkend worden. Nicotinevergiftiging door werk met tabaksbladen is wel een bekend fenomeen; een analoge situatie.

Naast de mogelijke systemische effecten door contact met tomatenplanten bestaan uiteraard ook huideffecten van allergische en ortho-ergische aard, waardoor een advies om dit werk niet met blote armen te doen zeker op zijn plaats is.

Zie verder: www.phytochemicals.info/plants/tomato.php