Kan het NCvB nagaan of mijn beroepsziekte gemeld is?

Nee, want een beroepsziektemelding is anoniem.

Slechts het geboortejaar en het geslacht worden per melding geregistreerd, naast natuurlijk gegevens over de ziekte en de arbeidsomstandigheden.

Ook het bedrijf waarin iemand werkt wordt niet geregistreerd, wel de bedrijfstak. 

Het registratiesysteem van het NCvB genereert signalen voor de overheid en bedrijfstakken die uiteindelijk totpreventie van beroepsziekten moet leiden.

Het NCvB heeft geen handhavingstaak.