Moeten arbeidsongevallen ook gemeld worden?

Nee, vroeger werden bij de ArbeidsInspectie zowel beroepsziekten als arbeidsongevallen gemeld. Sinds de verandering van de Arbowet in 1998 is hierin een wijziging opgetreden: beroepsziekten worden voortaan bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten gemeld. Ernstige ongevallen moeten nog steeds bij de ArbeidsInspectie worden gemeld (www.szw.nl)

Er is sprake van een ernstig ongeval als het slachtoffer aan de gevolgen ervan overlijdt of ernstig lichamelijk of geestelijk letsel oploopt. Van ernstig letsel is sprake als een slachtoffer schade aan de gezondheid heeft opgelopen die binnen 24 uur leidt tot opname in een ziekenhuis ter behandeling of observatie. Poliklinische behandeling wordt niet als zodanig beschouwd. Ook als sprake is van (een vermoeden van) schade aan de gezondheid van blijvende aard is sprake van ernstig letsel.