Melden stimuleert preventie (20 december 2013)

5 jaar PIM: signalen voor preventie
Dr. Henk van der Molen, NCvB, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC

Casuïstiek van PIM deelnemers en onderzoek van NCvB-ers:
Melden en interveniëren: Dick Smits en Gerda de Groene
Melden en preventie: Irene van Ham en Paul Kuijer
Een zelfverzekerde bedrijfsarts meldt: Ernst Jurgens en Paul Smits