Onzekerheid in diagnostiek van en advisering over beroepsziekten (11 december 2009)

Teake Pal, bedrijfsarts NCvB
Inleiding met casuistiek

 Prof. Lex Burdorf, Erasmus MC Rotterdam
Causaliteit bij beroepsziekten: toepassing van epidemiologische gegevens op individuele gevallen

Prof. Arno Akkermans, VU Amsterdam.
Juridische causaliteit en proportionele aansprakelijkheid

Gert van der Laan, klinisch arbeidsgeneeskundige NCvB
Leerzame letselschadeclaims, lessons learnt

Cor van Duivenbooden, bedrijfsarts Arbouw Harderwijk
Good Practices. Anticiperen op onzekerheden: silicose en OPS in de bouw