Expertisecentrum Gehoor & Arbeid

Het expertisecentrum Gehoor & Arbeid is een samenwerkingsverband tussen de audiologische centra van het AMC, VUmc en LUMC met het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

De missie van het expertisecentrum is verbetering van de zorg voor patiënten met arbeidsrelevante gehoorproblematiek en kennisontwikkeling en implementatie en implementatie op dit terrein. Hiertoe worden projecten uitgevoerd, o.a. de module functietesten, de toepasbaarheid van de module psychosociale diagnostiek en werkplekonderzoek.

Het expertisecentrum is een voorziening van de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA). Vraagstellingen gaan over gezondheidsproblemen die te maken hebben met auditieve eisen in het werk (communicatie, veiligheid) en blootstelling aan overmatig geluid op de werkplek. Spreekuur en advies hebben multidisciplinair karakter (audioloog, psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist, arbeidsgeneeskundig consulent).

Het expertisecentrum wordt regelmatig gevraagd een bijdrage te leveren aan onderzoeksprojecten zoals bij orkesten en drukkerijen en aan onderwijs en praktische hulpmiddelen voor de praktijk. Het centrum werkte mee aan de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn om werkenden optimaal te eschermen tegen lawaai op de werplek. Deze in onlangs (november 2006) uitgekomen.

Heeft u vragen op het gebied van beroepsslechthorendheid of werken met slechthorendheid? Stel uw vraag via onze helpdesk.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het expertisecentrum Gehoor & Arbeid.

Contact

Het expertisecentrum is te bereiken via
Polikliniek Mens en Arbeid
Telefoonnummer 020-5663801
of via de website: www.mensenarbeid.nl.

Twee voorzieningen participeren binnen de polikliniek.

Afdeling Audiologie AMC te bereiken via 020-5663921
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Afdeling Audiologie VUmc te bereiken via 020-4440969
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam