Kenniscentrum Gehoor & Arbeid

Doelstelling van het kenniscentrum Gehoor en Arbeid is het bundelen van relevante kennis, verbeteren van de samenwerking tussen de arbodiensten en de audiologische centra, deskundigheidsbevordering en het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe instrumenten en preventiemogelijkheden. Bovendien heeft het expertisecentrum een zorgtaak.

Het kenniscentrum is een voorziening van de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA). Vraagstellingen gaan over gezondheidsproblemen die te maken hebben met auditieve eisen in het werk (communicatie, veiligheid) en blootstelling aan overmatig geluid op de werkplek. Spreekuur en advies hebben multidisciplinair karakter (audioloog, psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist, arbeidsgeneeskundig consulent).

  • Maatregelen voor aanpassen gehoortoestel en gehoorbescherming
  • Maatregelen voor aanpassen werkomstandigheden (technisch of organisatorisch)
  • Maatregelen gericht op begeleiding van de werkende 

Heeft u vragen op het gebied van beroepsslechthorendheid of werken met slechthorendheid? Stel uw vraag via onze helpdesk.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het kenniscentrum Gehoor & Arbeid.

Contact

Het kenniscentrum is te bereiken via
Polikliniek Mens en Arbeid
Telefoonnummer 020-5663801
of via de website: www.mensenarbeid.nl.