Infectieziekten en Arbeid

De Werkgroep Infectieziekten en Arbeid komt 2 - 3 keer per jaar bij elkaar. Recente of te verwachten pandemieën, die in meerdere opzichten gevolgen voor de werkenden hebben, maken het thema infectieziekten en arbeid bijzonder actueel. De discussies binnen de werkgroep spitsen zich dan ook vooral toe op beleidsmatige consequenties voor de bedrijfsgezondheidszorg.
Een aantal bedrijfsartsen binnen de werkgroep vervult een actieve rol bij het ontwikkelen van een kennissysteem infectieziekten en arbeid in de vorm van een website.

De aanwezigheid van experts op het gebied van de volksgezondheidsaspecten van infectieziekten binnen de werkgroep is essentieel om een goed beeld te krijgen van de wisselwerking tussen volksgezondheid en bedrijfsgezondheidszorg.

Voorzitter: Dr. J. van Steenbergen (RIVM)
Secretaris: Drs. H.P. Stinis (NCvB)

Heeft u een vraag op het gebied van infectieziekten en arbeid. Stel uw vraag via onze helpdesk.

Kennissysteem Infectieziekten en arbeid (kiza.nl) 

De afgelopen jaren is er groeiende belangstelling voor infectieziekten. Infectieziekten spelen op verschillende manieren een rol in het werk. Ze kunnen daar worden opgelopen maar ook invloed hebben op het werk, bijvoorbeeld door een verminderde belastbaarheid of besmettelijkheid. Dat geldt uiteraard in de gezondheidszorg, maar ook voor andere sectoren zoals de agrarische sector, voedselindustrie, schoonmaakbranche, afvalverwerkende industrie, onderwijs en hulpdiensten.Ook zijn er steeds meer mensen die door en voor het werk naar verre oorden reizen.
Omdat infectieziekten zich vaak plotseling aandienen, is het belangrijk om snel kwalitatief goede informatie voorhanden te hebben over signalering, diagnostiek, behandeling en preventie. In het werk komen daar vragen bij over risicogroepen, risico-individuen, risicowerkzaamheden, verzuim, arbeids(on)geschiktheid en re-integratie.

Door het NCvB werd in 2004 het initiatief genomen om te komen tot Kennissysteem Infectieziekten en arbeid (KIZA). In dit kennissysteem, dat de vorm heeft van een website, wordt alle kennis op het gebied van infectieziekten en werk toegankelijk. Hiertoe is samenwerking gezocht met verschillende instanties uit zowel de Public Health als de Arbozorg, zoals het RIVM – Centrum Infectieziektebestrijding, waarin ook het LCI is opgenomen, ministeries van VWS en SZW, KLM Health Services bv, Arbogroep AMC, Stigas en de Werkgroep Infectieziekten en Arbeid van het NCvB.

De website is op 9 november 2006 gelanceerd. Leest u verder op www.kiza.nl of www.beroepsinfectieziekten.nl.