NVKA-congres: Ziek door het beroep en dan? Diagnostiek, interventie en preventie bij beroepsziekten

Georganiseerd door: 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde
Begin datum: 
vrijdag 12 oktober 2018
Plaats: 
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem

 

Jaarlijks worden er door bedrijfsartsen meer dan 6000 beroepsziekten gemeld, waarbij psychische beroepsziekten, beroepsziekten van het bewegingsapparaat en het gehoor boven aan staan. Zoals bekend, is er om meerdere redenen sprake van een grote mate van onderrapportage, waarbij het lastige van het leggen van de causale relatie tussen de aandoening en het werk er één is.
Maar eenmaal de diagnose beroepsziekte gesteld, is de volgende vraag, welke interventie is er bij deze patiënt nodig en welke preventieve maatregelen zijn aangewezen om nieuwe gevallen te voorkomen? Wat weten we eigenlijk over het beloop en reintegratie bij diverse beroepsziekten? Wat weten we verder over de effectiviteit van preventieve maatregelen? 

Het directe belang van de zieke werknemer maar ook van diens eveneens blootgestelde collega’s is hierbij in het geding. Er ligt daarmee een uitdaging voor de zorg in het algemeen en de bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige in het bijzonder om arbozorg zo te organiseren dat risico’s voor de gezondheid tot een minimum worden beperkt en terugkeer naar werk wordt bevorderd. Het is essentieel dat dit onderwerp de aandacht krijgt die het verdient. 

De verschillende sprekers op dit congres zullen hierover hun licht laten schijnen. Daarbij wordt ook de juridische kant niet vergeten. Op de voorgrond staat visualisatie en een praktische uitwerking voor de eerstelijns en de tweedelijns arbozorg. Diagnostiek bij werknemers met een beroepsziekte vraagt namelijk om samenwerking met specialisten uit de kliniek. Daarna moet de meest geschikte interventie worden gekozen die moet leiden tot optimale preventie op individueel en groepsniveau. De klinisch arbeidsgeneeskundige participeert in dit proces en moet een brug slaan tussen curatieve zorg enerzijds en eerstelijns arbozorg anderzijds. Het moet echt beter en het kan ook beter.

Meer info..