Missie

De missie van het NCvB is het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen.

Hiertoe ontplooit het NCvB activiteiten op drie gebieden:

• monitoring en signalering van beroepsziekten (Nationale melding- en registratiesysteem, peilstation intensief melden)

• kennisverspreiding (websites, branche- en themarapporten, lezingen)

• klinische arbeidsgeneeskunde (Polikliniek Mens en Arbeid)