Heijermanslezing: Werkgebonden gehoorproblematiek: van probleemsignalering naar oplossingen

Georganiseerd door: 
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Begin datum: 
vrijdag 18 november 2016
Plaats: 
Collegezaal 1, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Accreditatie: 
Accreditatie voor bedrijfsartsen is aangevraagd
Kosten: 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden

ABSG Accreditatie: 3 punten

Aandoeningen van het gehoor komen nog steeds veel voor; in 2015 zijn 2491 beroepsziekten meldingen bij het NCvB gedaan. Lawaaischade draagt relevant bij aan het ontwikkelen van slechthorendheid. De schade kan al optreden voordat de beroepsleeftijd is bereikt door bijvoorbeeld blootstelling aan muziek.
Ondanks dat we weten hoe lawaaischade ontstaat zijn effectieve maatregelen ter preventie blijkbaar niet vanzelfsprekend. Er is wetgeving om lawaai op de werkplek te reduceren en een richtlijn voor professionals om werkgevers te begeleiden in de aanpak daarvan. Voor gehoorverlies en tinnitus zijn er registratierichtlijnen die bedrijfsartsen ondersteunen om gehooraandoeningen bij het NCvB te signaleren, te melden en te voorkómen.

Het gehoorvermogen neemt tevens af naarmate de leeftijd vordert. Presbyacusis is een fysiologisch fenomeen en levert voor veel oudere werkenden functionele problemen op. In veel gevallen leidt het ook tot meer luisterinspanning met als gevolg uitputting en/of een grotere herstelbehoefte.
Vroegtijdige signalering is gewenst omdat uitingen van slechthorendheid aspecifiek kunnen zijn zoals slechter functioneren, oververmoeidheid en psychische klachten.

Tijdens de Heijermanslezing presenteren diverse deskundigen hun ervaringen met bovenstaande problemen en oplossingen.

PROGRAMMA

13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee
13.30 - 13.45 Opening en toelichting programma
Dr. Henk van der Molen, hoofd NCvB
13.45 - 14.00 Probleemschets
Dr. Bas Sorgdrager, bedrijfsarts en consulent NCvB
14.00 - 14.30 Uitdagingen voor preventie van beroepsslechthorendheid
Dr. Erik Kateman, arbeidshygiënist
14.30 - 15.00 Ervaringen in het zwembad
Arnold Schriemer, bedrijfsarts Human Capital Care
15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.00 Ervaringen in de muzieksector
Dr. Jan de Laat, klinisch fysicus audioloog LUMC
16:00 - 16:30 Ervaringen met hoortoestellen
Prof. dr. Wouter Dreschler, klinisch fysicus audioloog AMC
16:30 - 16:45 Leerpunten voor de bedrijfsartsenpraktijk
Dr. Bas Sorgdrager, bedrijfsarts en consulent NCvB
16:45 - 17:00 Vragen en afsluiting
  Na afloop drankje

 

Let op: deze Heijermanslezing heeft al plaatsgevonden!

Klik hier voor presentaties van deze lezing.
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!