3.1 Geaggregeerde evidence

Wat is het – In de zoekpiramide worden meerdere lagen van evidence simultaan doorzocht.
Wanneer te doorzoeken – Indien het aannemelijk is dat er voldoende eerder onderzoek is verricht naar de aandoening / het probleem / de doelpopulatie en u snel gewogen informatie nodig hebt.

Bronnen

  • PEDro: The Physiotherapy Evidence Database : Engelstalige database op het gebied van revalidatie / fysiotherapie. “PEDro, the Physiotherapy Evidence Database, is a free database of randomised trials, systematic reviews and clinical practice guidelines in physiotherapy.”
  • SUMSearch 2 : Engelstalige zoekmachine. Doorzoekt gelijktijdig PubMed, Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) en de National Guideline Clearinghouse.
  • Trip Database : Engelstalige zoekmachine. Doorzoekt gelijktijdig een breed scala aan bronnen, variërend van nieuwsberichten tot evidence based richtlijnen.

Andere pagina's