Jan (J.G.) Bakker

drs. Jan (J.G.) Bakker
Functie: 
Klinisch arbeidsgeneeskundige
Telefoon: 
020-5663708

Jan Bakker is klinisch arbeidsgeneeskundige / bedrijfsarts en als zodanig deels verbonden aan het NCvB, deels aan het Arbeids Dermatologisch Centrum VUmc Amsterdam. Primair behoort tot zijn aandachtsgebied arbeidsdermatologie en allergologie, naast arbeidsgebonden long- en gehooraandoeningen.

Hobby: arbeidshistorisch onderzoek in mijnbouw en chemie.