NCvB
ADS Nieuwsbrief
NCvB
Peilstation Arbeidsdermatosen Surveillance (ADS) oktober 2010

Het is ons een genoegen u in deze Nieuwsbrief de resultaten over 2009 in vergelijking met 2008 te kunnen melden. Deze meldingscijfers van arbeidsgebonden huidaandoeningen door dermatologen in Nederland vormen een onmisbare aanvulling van de melding van beroepsdermatosen door bedrijfsartsen aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. We zullen de resultaten van 10 jaar ADS evalueren en de gegevens tevens in het perspectief plaatsen van gegevens uit Duitsland en Groot-Brittanni├ź. In het hoofdstuk Casu├»stiek wordt de zoektocht besproken naar de oorzaak van acute huidklachten bij operators in een kruidenfabriek. Belangrijke bijeenkomsten en symposia vindt u in de agenda.

Lees verder »

© Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

beroepsziekten.nl