NCvB NCvB
ADS Nieuwsbrief
Peilstation Arbeidsdermatosen Surveillance (ADS) april 2013

Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u in deze Nieuwsbrief de resultaten over 2012 en de vier voorafgaande jaren te kunnen presenteren. Deze meldingscijfers van arbeidsgebonden huidaandoeningen door dermatologen in Nederland vormen samen met de wettelijk verplichte melding van beroepsdermatosen door bedrijfsartsen naast literatuurrecherches over internationale ontwikkelingen al meer dan 10 jaar het fundament voor de jaarlijkse rapportage door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC aan het Ministerie van Sociale Zaken en Wetenschappen over arbeidsdermatosen in Nederland.
Lees verder..
 
© Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

beroepsziekten.nl