Is deze email niet goed zichtbaar? @@preview[klik dan hier]

Werknemers en kinkhoest – criteria voor vaccinatie

Inleiding:
Recent verscheen op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het advies van de Gezondheidsraad (GR): ‘Werknemers en kinkhoest: criteria voor vaccinatie’.1

'Werknemers die op het werk in direct contact komen met kinderen tot een half jaar oud zouden van de werkgever vaccinatie tegen kinkhoest aangeboden moeten krijgen. Voor de eigen gezondheid van de werknemers is zon vaccinatie niet direct nodig, maar wel om de kinderen te beschermen die aan hun professionele zorg zijn toevertrouwd'.1

Lees verder  
 

Arbo-inf@ct - december 2017

Fleur Meerstadt (bedrijfsarts CIb/LCI, RIVM), Jaap Maas (bedrijfsarts/epidemioloog AMC/NCvB), Helma Ruijs (arts Maatschappij en Gezondheid, CIb/LCI, RIVM), Hans van Vliet (arts Maatschappij en Gezondheid, Programmamanager RVP, RIVM)

Deze e-mail is gestuurd naar @@email, door NCvB, als u deze email niet langer wilt ontvangen kunt u hier @@unsubscribe[opzeggen].