Asbest blijft aandacht vragen
Foto: Gert van der Laan (NCvB)
De Gezondheidsraad pleit voor scherpere blootstellings-grenzen voor asbest. Canada gaat door met de winning en export van deze ‘silent killer’. En in Nederland is in navolging van de regeling voor slachteroffers van mesothelioom door asbest, nu ook een regeling voor asbestose in de maak.

Drie berichten die duidelijk maken dat het asbestprobleem met het verbod op het gebruik van asbest in Nederland de wereld nog niet uit is. Lees verder
Zelf overzichten maken van beroepsziektemeldingen
Foto: Harry Cock (HH)
Op de website van het NCvB is een nieuwe mogelijkheid ingebouwd. Elke bezoeker van www.beroepsziekten.nl kan zelf overzichten maken met de beroepsziektengegevens die het NCvB in de loop der jaren verzameld heeft. Welke gegevens voor welke jaren in de tabel moeten komen, kan de gebruiker zelf instellen.

De bedrijfsarts kan kiezen voor het in beeld brengen van de volgende criteria; diagnose, leeftijd, geslacht, oorzaak, economische sector, beroep, ingelichte instanties, opsporing en adviezen. Een schat van informatie over de situatie waar een bedrijfsarts op dat moment mee te maken heeft. Lees verder
Makkelijker en sneller beroepsziekten melden
Makkelijker, sneller en gebruiksvriendelijker! Sinds een paar maanden heeft het NCvB een nieuw elektronisch meldingsformulier op de website. Bedrijfsartsen kunnen via www.beroepsziekten.nl eenvoudig beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen digitaal melden. Lees verder

Verschenen
Jaarverslag NCVB: Preventie
Het NCvB jaarverslag over 2009 heeft als thema ‘preventie’. Het geeft een beeld van de wijze waarop het NCvB een bijdrage levert aan de preventie van beroepsziekten. Lees verder
Beroepsziekten in de praktijk
Beroepsziekten in de praktijk biedt een helder en praktisch overzicht van ziekten die door werk worden veroorzaakt. De tweede, geactualiseerde druk van dit boek biedt up-to-date kennis en wil bijdragen aan het verbeteren van de preventie, diagnostiek en behandeling. Lees verder
Registratierichtlijn Gehoorverlies
Op 25 mei 2010 is door het NCvB de nieuwe Registratierichtlijn ‘Gehoorverlies door beroepsmatige blootstelling aan lawaai’ uitgebracht, vergezeld van een achtergronddocument. Doofheid door lawaai is in Nederland de meest gemelde beroepsziekte door bedrijfsartsen. Lees verder
Empowerment of employees with a chronic disease
Een empowerment training heeft een langdurig positief effect op de ervaren persoonlijke effectiviteit in het aanpakken van werkgerelateerde problemen en op vermoeidheidsklachten. Zo blijkt uit het proefschrift van Inge Varenkamp, die 1 juli promoveerde. Lees verder

Juli 2010
Inhoud
Nieuws
Verschenen
Casus
Agenda
30 september NVKA congres "Ziek door werk"
Helpdesk
Specifieke inhoudelijke vragen over werk en gezondheid kunt u stellen via de helpdesk van het NCvB..
Casus
Handen schudden met MRSA
Een verzekeringsarts heeft veel contact met patiënten. Hoe te handelen bij MRSA-dragerschap? Lees verder
SLE door vervuilde grond
Een werknemer die werkt met vervuilde grond heeft SLE. Is er een verband? Lees verder
Sjouwende magazijnmedewerker
Een magazijnwerker tilt en verplaats vaak houten pallets van 22 kg. Een hernia door het werk? Lees verder


Redactie
Dick Spreeuwers, Gert van der Laan, Harry Stinis, Annemarie Geleijnse.

Medewerkers aan dit nummer: Paul Kuijer, Bas Sorgdrager.
Reageren?
Wij horen graag wat u vindt van deze nieuwsbrief. Schrijf naar ncvb@amc.uva.nl
Stel uw vraag of geef uw suggesties door aan de redactie.
Abonnee-informatie
Beroepsziekten Actueel is de tweemaandelijkse nieuwsbrief van het NCvB.

Deze brief werd verstuurd vanaf ncvb@amc.uva.nl
Nieuwsbrieven archief
Alle nieuwsbrieven zijn online te zien via www.beroepsziekten.nl