Logo: Nederlands Centrum voor Beroepsziketen
Beroepsziekten in Nederland: meer meldingen, meer inzicht
BIC-2010  
Het aantal meldingen van beroepsziekten is in 2009 fors gegroeid ten opzichte van voorgaande jaren, blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2010’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)/AMC dat vandaag verschijnt.
Vooral het aantal meldingen van beroepsziekten in de bouw nam flink toe. Meer én intensiever melden zorgt voor beter inzicht in het vóórkomen van beroepsziekten. Met behulp van de gegevens van het Peilstation Intensief Melden (PIM) kan voor het eerst een betrouwbare schatting worden gemaakt van het aantal nieuwe gevallen per bedrijfstak. En dat biedt mogelijkheden voor gerichte preventie. Lees verder
Bijzonder hoogleraar Infectieziekten en publieke gezondheid benoemd
Prof. dr. J.H. (Jan Hendrik) Richardus, spreker op de komende Heijermanslezing, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Infectieziekten en publieke gezondheid in het Erasmus MC. De leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door de GGD Rotterdam Rijnmond. Lees verder
Inschrijving Heijermanslezing: Infectieziekten
Het is nog mogelijk om u aan te melden voor de Heijermanslezing. Twee keer per jaar organiseert het NCvB een Heijermanslezing in het AMC. De komende lezing op 17 december staan infectieziekten in relatie tot werk centraal. Lees verder

Verschenen
Registratierichtlijnen: rhinitis en stemstoornis
Recent zijn er twee nieuwe registratierichtlijnen met bijbehorende achtergronddocumenten gereed gekomen. Beide hebben betrekking op aandoeningen van de bovenste luchtwegen. Deze worden met een zekere regelmaat gemeld. Dat zal met het verschijnen van deze documenten naar verwachting beter en nog vaker geschieden. Lees verder
Interdisciplinaire aanpak van arbeidsgerelateerde longaandoeningen
Werknemers die worden blootgesteld aan vloeibare wasmiddelenzymen lopen het risico respiratoire allergie te ontwikkelen. Dit is een van de opmerkelijke conclusies uit het proefschrift ‘An interdisciplinary approach to occupational respiratory disorders’ dat Frits van Rooij, bedrijfsarts bij ArboUnie en verbonden aan het NKAL, dinsdag 16 november 2010 aan de Universiteit Utrecht zal verdedigen. Het omvat een aantal studies naar arbeidsgerelateerde longaandoeningen binnen bedrijven en beroepsgroepen. Lees verder

November 2010
Inhoud
Nieuws
Verschenen
Casus
Agenda
Helpdesk
Specifieke inhoudelijke vragen over werk en gezondheid kunt u stellen via de helpdesk van het NCvB..
Casus
Depressieve communicatieadviseur
Bij een 38-jarige communicatieadviseur bij een groot pensioenfonds wordt een depressieve stoornis vastgesteld. Een werkgebonden aandoening? Lees verder
De blazerslong
Een trombonist heeft last van een niet productieve hoest, kortademigheid en koorts. Een saxofonist is toenemend benauwd bij inspanning. Ontoereikend onderhoud van de blaasinstrumenten blijkt de oorzaak. Lees verder
Witte voeten en zwarte handen
Vier jaar lang, vier uur per dag gedurende drie dagen per week gaten boren in de grond voor ondergrondse mijngangen. Een werknemer kreeg er ‘witte voeten’ van. Lees verder


Redactie
Dick Spreeuwers, Gert van der Laan, Harry Stinis, Annemarie Geleijnse

Medewerkers aan dit nummer: Paul Kuijer, Jaap Maas, Teake Pal, Karen Nieuwenhuijsen
Reageren?
Wij horen graag wat u vindt van deze nieuwsbrief. Schrijf naar ncvb@amc.uva.nl

Stel uw vraag of geef uw suggesties door aan de redactie.
Abonnee-informatie
Beroepsziekten Actueel is de tweemaandelijkse nieuwsbrief van het NCvB

Deze nieuwsbrief is gestuurd door ncvb@amc.uva.nl

Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u hier uw abonnement opzeggen.
Nieuwsbrieven archief
Alle nieuwsbrieven zijn online te zien op www.beroepsziekten.nl

Kent u iemand die ook interesse kan hebben in deze nieuwsbrief? stuur door.