Logo: Nederlands Centrum voor Beroepsziketen
Dick Spreeuwers verlaat NCvB
 

Per 1 januari 2012 heeft directeur Dick Spreeuwers het NCvB en de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) verlaten. Hij gaat verder met zijn eigen bedrijf SanEcon. De activiteiten worden voortgezet binnen het AMC/Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, onder eindverantwoordelijkheid van Prof. dr. Monique Frings-Dresen.

foto: NCvB
Dick Spreeuwers : "In de afgelopen ruim elf jaar heb ik samen met veel enthousiaste collega's het NCvB mogen uitbouwen tot een instituut dat bekendheid geniet in de arbowereld en daarbuiten." Lees verder  
Beroepsziekten in Cijfers 2011
 

Werk is belangrijk voor de gezondheid, maar kan ook ziekmakend zijn. Naar schatting hebben 260 van de 100.000 werkenden een beroepsziekte opgelopen in 2010. Dat komt neer op zo'n 20.000 nieuwe gevallen in Nederland. Dit blijkt uit het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2011 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

foto: NCvB
Psychische aandoeningen, lawaaischade aan het gehoor en aandoeningen van spieren en gewrichten worden relatief het meest gemeld. Onderzoek levert toenemend inzicht in bekende risico's, maar wijst ook op nieuwe verbanden tussen werk en gezondheid. Zo levert blootstelling aan stof, werkstress, lawaai en ploegendienst een bijdrage aan het ontstaan van chronische ziekten van hart- en bloedvaten, longen, spieren en gewrichten. Lees verder  
Werken aan Beroepsziekten
Geheel in de geest van Heijermans was een primaire focus op arbeidsomstandigheden het Leitmotief van de Heijermanslezing op 16 december jl. 'We zijn uitgegaan van het grondbeginsel dat men allereerst het beroep moet kennen, alvorens het vraagstuk der beroepsziekten onder de oogen te kunnen zien.' (Heijermans, 1926). Lees verder  
Verschenen
Jaarverslag Helpdesk NCvB 2011
In 2011 werden er 675 vragen gesteld aan de Helpdesk van het NCvB. Ruim de helft van de vragen waren afkomstig van bedrijfsartsen. Dit blijkt uit het onlangs verschenen Jaarverslag Helpdesk 2011. Lees verder  
Kwetsbare werknemers, een zorg voor de bedrijfsarts
Sommige mensen hebben meer kans een beroepsziekte te ontwikkelen dan anderen. De Gezondheidsraad bracht 14 december 2011 een rapport uit over de identificatie en bescherming van hoogrisicogroepen. Lees verder  
Werkgeverskosten arbeidsgerelateerde schade
Jaarlijks dient ongeveer twintig procent van de 21.000 werknemers met een potentiële schadeclaim daadwerkelijk een schadeclaim in. Dit blijkt uit het onderzoek 'Werkgeverskosten in verband met arbeidsgerelateerde schade' van het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI). Lees verder  
Meer werknemers kampen met burnout
Het aantal werknemers met een burnout is opvallend toegenomen. Vooral in het onderwijs en de industrie komen veel klachten voor. Dit blijkt uit de onlangs verschenen Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2010. Lees verder  
Januari 2012
Inhoud
Nieuws
Vertrek Dick Spreeuwers
Beroepsziekten in Cijfers
Heijermanslezing
Verschenen
Jaaroverzicht Helpdesk
GR: kwetsbare werknemers
HSI: arbeidsgerelateerde schade
Meer werknemers kampen met burnout
Casus
Gehoorverlies
Echoscopiste
Schildklieraandoening
MRSA
Agenda
15 maart 2012 Beroepsziekten uit Europa
18 maart 2012
30th ICOH Congress 2012, Cancun, Mexico
15 juni 2012 Heijermanslezing
Helpdesk
Specifieke inhoudelijke vragen over werk en gezondheid kunt u stellen via de helpdesk van het NCvB.   
Casus
Gehoorverlies
Een uitvoerder blijkt te lijden aan gehoorverlies, typisch lawaaischade. Toch draagt hij gehoorbescherming. Kan zijn klassieke lawaaidip al eerder zijn ontstaan? Lees verder  
Echoscopiste met schouderklachten
Is het werken als echoscopiste risicovol voor het ontwikkelen van specifieke en aspecifieke werkgerelateerde klachten aan de bovenste ledematen? Lees
verder
  
Schildklieraandoening
Kan de ziekte van Graves (hyperthyreoïdie) ook als een beroepsziekte worden gezien? Lees verder  
Varkensgerelateerde MRSA
Kan varkensgerelateerde MRSA als klinisch waarneembare aandoening met mogelijke gezondheidsschade worden beschouwd?
Lees verder  
Redactie Reageren? Abonnee-informatie Nieuwsbrieven archief

Monique Frings-Dresen, Henk van der Molen, Gert van der Laan, Harry Stinis, Annemarie Geleijnse

Medewerkers aan dit nummer: Dick Spreeuwers, Taeke Pal, Jan Bakker, Wim Eshuis, Tim Meijsters, Peter Wulp

Wij horen graag wat u vindt van deze nieuwsbrief. Schrijf naar ncvb@amc.uva.nl

Stel uw vraag of geef uw suggesties door aan de redactie.

Volg ons op
Inhoud syndiceren
Beroepsziekten Actueel is de tweemaandelijkse nieuwsbrief van het NCvB

Deze nieuwsbrief is gestuurd door ncvb@amc.uva.nl

Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u hier uw abonnement opzeggen.
Alle nieuwsbrieven zijn online te zien op www.beroepsziekten.nl

Kent u iemand die ook interesse kan hebben in deze nieuwsbrief? stuur door.
© 2012 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Ontwikkelaar: Amin Khan Ontwerp: Philip Stroomberg