Logo: Nederlands Centrum voor Beroepsziketen
Preventie van borstkanker door nachtdienst
 

Is er voldoende kennis aanwezig om met aanbevelingen te komen voor preventie van kanker die mogelijk wordt veroorzaakt door het werken in ploegendienst? Tijdens een in oktober 2011 gehouden workshop werd naar een antwoord gezocht.

Foto: RGBStock free photo
In 2007 classificeerde het IARC werken in de ploegendienst waarbij ontregeling van 24-uursritmes optreedt als mogelijk kankerverwekkend (klasse 2A). Ongeveer 15-20% van de werknemers in Europa en de VS werkt regelmatig in de nachtdienst. De risicogroep is dus omvangrijk. Bonde et al (2012) hebben recent verslag uitgebracht over de workshop. Lees verder  
Geografische analyse van belang bij Q-koorts
 

Q-koorts komt vooral voor rond besmette melkgeitenbedrijven. De verspreiding van de bacterie Coxiella burnetii hangt af van wind en andere weersfactoren, vegetatiepatronen en bodemomstandigheden.

Foto: RGBStock free photo
Melkgeitenbedrijven kunnen zich beter niet vestigen in akkerbouwgebieden die gekenmerkt worden door weinig vegetatie en een lage grondwaterstand. Dit suggereert Wim van der Hoek, bedrijfsarts en epidemioloog, in zijn proefschrift waarop hij 26 juni promoveerde. Lees verder  
Verschenen
Van musicus tot boer: werkstress bij 24 beroepen
Van musici tot brandweerlieden, van boeren tot tandartsen. In het 'Handbook of Stress in the Occupations' wordt het vóórkomen van en omgaan met aan stress gerelateerde aandoeningen voor 24 beroepen en beroepsgroepen beschreven. Lees verder  
Longziekten en blootstelling op en buiten het werk
Wordt een longziekte veroorzaakt door het werk, de omgeving of door hobby's? Toonaangevende auteurs verkennen in het boek 'Occupational and environmental lung diseases' de potentiële blootstelling. Lees verder  
Terugkeer naar werk met kanker
Hoe kan de terugkeer naar werk door mensen met kanker geoptimaliseerd worden? Sietske Tamminga beschrijft in haar proefschrift de ontwikkeling, toepasbaarheid en effectiviteit van de interventie 'begeleiding bij werkhervatting". Lees verder  
Augustus 2012
Inhoud
Nieuws
Preventie van borstkanker door nachtdienst
Geografische analyse van belang bij Q-koorts
Verschenen
Werkstress bij 24 beroepen
Longziekten en blootstelling
Terugkeer naar werk met kanker
Casus
Kapster met stemklachten
Pneumokokken
Jeukend gezicht
Colitis ulcerosa
Agenda
28 september 2012 NVKA Lustrumcongres: KANS, klachten van arm, nek en schouder
2 oktober 2012 Workshop NCvB: diagnosticeren en melden van beroepsziekten
14 december 2012 Heijermanslezing: preventie van luchtwegaandoeningen
Helpdesk
Specifieke inhoudelijke vragen over werk en gezondheid kunt u stellen via de helpdesk van het NCvB.   
Casus
Kapster met stemprobleem
Een 38-jarige kapster kampt met stemprobleem. Is blootstelling aan alkalinepersulfaat de oorzaak? Lees verder  
Pneumokokken
Lassers lopen met het ouder worden meer kans op een mogelijk dodelijke longontsteking door pneumokokken. Is het zinvol ze daartegen te vaccineren? Lees verder  
Jeukend gezicht
Een schoonmaakster heeft jeuk in haar gezicht en hals. Is het werk de oorzaak? Lees verder  
Ploegendienst en colitis ulcerosa
Is er een relatie tussen de darmaandoening colitis ulcerosa en het werken in ploegendienst? Lees verder  
Redactie Reageren? Abonnee-informatie Nieuwsbrieven archief

Monique Frings-Dresen, Henk van der Molen, Gert van der Laan, Harry Stinis, Annemarie Geleijnse, Annet Lenderink

Medewerkers aan dit nummer:
Taeke Pal, Jaap Maas, Gerda de Groene, Sietske Tamminga, Jan Bakker, Paul Smits


Wij horen graag wat u vindt van deze nieuwsbrief. Schrijf naar ncvb@amc.uva.nl

Stel uw vraag of geef uw suggesties door aan de redactie

Volg ons op
Inhoud syndiceren
Beroepsziekten Actueel is de driemaandelijkse nieuwsbrief van het NCvB

Deze nieuwsbrief is gestuurd door ncvb@amc.uva.nl

Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u hier uw abonnement opzeggen
Alle nieuwsbrieven zijn online te zien op www.beroepsziekten.nl

Kent u iemand die ook interesse kan hebben in deze nieuwsbrief? stuur door
© 2012 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Ontwikkelaar: Amin Khan Ontwerp: Philip Stroomberg