Logo: Nederlands Centrum voor Beroepsziketen
Wanneer komt ziekte door het werk?
In Nederland kunnen bedrijfsartsen gebruik maken van een uitstekend vijfstappenplan en richtlijnen bij het stellen van de diagnose beroepsziekte. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs voor een oorzakelijke relatie.
Wat is eigenlijk wetenschappelijk bewijs voor een oorzakelijke relatie? Deze vraag stelt Jos Verbeek verbonden aan de Cochrane OSH Review Group, Kuopio, Finland, zich in een artikel. Hij gaat na welke onderzoeksgegevens nodig zijn voor de diagnose beroepsziekte.
Lees verder  
Meldingssysteem beroepsziekten gewijzigd
Het NCvB beroepsziektemeldingssysteem is gewijzigd. Het bevat verschillende nieuwe opties. Zo worden alle meldingen voortaan via e-mail bevestigd, kunnen melders hun eigen meldingen raadplegen en wordt ook de artscode vermeldt.
Verder zijn de invoervelden bij melding vergroot en worden foutmeldingen duidelijker aangegeven. Aan elke melder, ook aan wie als zelfstandig bedrijfsarts werkt, wordt eenmalig gevraagd een arbodienstvestiging in te voeren. Een zelfstandig bedrijfsarts kan hier ZB aanvinken. In dit artikel vindt u uitleg bij alle wijzigingen. Lees verder  
Nieuwe registratierichtlijn Longkanker als beroepsziekte
Bij een 60-jarige casino-medewerker wordt longkanker gediagnosticeerd. Hij heeft zelf nooit gerookt, maar wel 20 jaar lang bij speeltafels gestaan waar fors gerookt werd. Moet dit als beroepsziekte door passief roken worden beschouwd? Binnenkort verschijnt de nieuwe registratierichtlijn Longkanker die een handreiking biedt om dit soort vragen te kunnen beantwoorden. Lees verder  
Verschenen
Gezondheidskundige advieswaarden voor biologische agentia
Eind december verscheen een briefadvies van de Gezondheidsraad over gezondheidskundige advieswaarden voor biologische agentia. Het advies betreft alleen agentia waaraan men via de lucht wordt blootgesteld.
Lees verder  
Nano Matters
Hoe moeten we omgaan met synthetische nanomaterialen waarvan de gezondheidseffecten nog onvoldoende onderzocht zijn? In zijn proefschrift ‘Nano Matters’ geeft Pieter van Broekhuizen een aantal antwoorden.
Lees verder  
Nekpijn bij de Luchtmacht
Nekpijn komt veel voor onder militaire luchtvarenden en kan worden beschouwd als werkgerelateerde klacht. De Koninklijke Luchtmacht zou er goed aan doen preventiemaatregelen te treffen. Deze aanbeveling doet Marieke van den Oord in haar proefschrift Prevention of flight-related neck pain in military aircrew waarop zij aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde. Lees verder  
Work, Environment and Reproductive Health
In december 2012 promoveerde Claudia Snijder op het proefschrift Work, Environment and Reproductive Health bij Prof. Dr. A. Burdorf van de Erasmus Universiteit. Het onderzoek biedt nieuwe aanknopingspunten voor preventie van problemen tijdens de zwangerschap en bij pasgeborenen. Lees verder  
Maart 2013
Inhoud
Nieuws
Wanneer komt een ziekte door het werk?
Meldingssysteem beroepsziekten gewijzigd
Registratierichtlijn Longkanker als beroepsziekte
Verschenen
Gezondheidskundige advieswaarden voor biologische agentia
Nano Matters
Nekpijn bij de Luchtmacht
Work, Environment and Reproductive Health
Casus
Hinder van lawaai
Aspergillus schimmels
Ontstoken vuilnismanknie
Aardappelbenen
Agenda
15 - 21 april 2013 De Week van de Teek
30 - 31 mei 2013 Bedrijfsgeneeskundige dagen
14 juni 2013 Heijermanslezing
18 - 21 juni 2013 EPICOH 2.0.13
Helpdesk
Specifieke inhoudelijke vragen over werk en gezondheid kunt u stellen via de helpdesk van het NCvB.   
Casus
Hinder van lawaai
Een medewerker van een productiefabriek houdt last van oorsuizen, ook na overplaatsing naar de iets stillere inpakafdeling. Wat te doen? Lees verder  
Aspergillus schimmels
Een vuilniswerker en een verpleegkundige komen op het werk in aanraking met Aspergillus schimmels. Klopt het vermoeden van een beroepslongaandoening? Lees verder  
De ontstoken knie van de vuilnisman
Een huisvuilophaler heeft een ontstoken knie door de Staphylococcus hominis. Komt de bacterie daar door het werk? Lees verder  
Aardappelbenen
Een medewerker heeft last van neuropathie. Is dit het gevolg van het vele knielen in het werk? Lees verder  
Redactie Reageren? Abonnee-informatie Nieuwsbrieven archief

Monique Frings-Dresen, Henk van der Molen, Gert van der Laan, Harry Stinis, Annemarie Geleijnse, Annet Lenderink

Medewerkers aan dit nummer:
Bas Sorgdrager, Fred Moeijes, Gert van der Laan, Harry Stinis, Marieke vd Oord, Teake Pal, Teus Brand, Jos Verbeek


Wij horen graag wat u vindt van deze nieuwsbrief. Schrijf naar ncvb@amc.uva.nl

Stel uw vraag of geef uw suggesties door aan de redactie

Volg ons op
Inhoud syndiceren
Beroepsziekten Actueel is de driemaandelijkse nieuwsbrief van het NCvB

Deze nieuwsbrief is gestuurd door ncvb@amc.uva.nl

Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u hier uw abonnement opzeggen
Alle nieuwsbrieven zijn online te zien op www.beroepsziekten.nl

Kent u iemand die ook interesse kan hebben in deze nieuwsbrief? stuur door
© Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Ontwikkelaar: Amin Khan Ontwerp: Philip Stroomberg