Logo: Nederlands Centrum voor Beroepsziketen
Beroepsziekten: ontwikkelingen in Europa, lessen voor Nederland
 

Hoe is de aanpak van beroepsziekten in Nederland in vergelijking met andere Europese landen en wat kunnen we daarvan leren? Op een invitational conference werden de resultaten van een internationaal vergelijkend onderzoek gepresenteerd.

Foto: RGBStock free photo
De ontwikkelingen rond beroepsziekten in de lidstaten en EFTA/EEA landen zijn onderzocht in een evaluatie van de Recommendation van de EU inzake de Europese lijst van Beroepsziekten (2003/670/EC). Het NCvB was samen met AStri inhoudelijk verantwoordelijk voor dit onderzoek dat is uitgevoerd door een breed consortium. De resultaten werden op 24 oktober 2013 gepresenteerd op de invitational conference die het NCvB/Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid in samenwerking met AStri organiseerde. Lees verder  
Verzuimbegeleiding bij infectieziekten: (on)geschikt voor eigen werk en het risico derden
 

In het algemeen houdt de bedrijfsarts zich bezig met de belastbaarheid van werknemers, de oorzaken van ziekten in het werk en het geven van een oordeel over de arbeidsgeschiktheid. Bij infectieziekten ligt het voor de hand om daarnaast te letten op de risico’s voor derden, zoals collega’s, klanten of het product.

Foto: RGBStock free photo
Regelmatig komen er bij de helpdesk van het NCvB vragen binnen over risico’s die het werk meebrengt voor anderen, de zogenaamde derden. Aangezien de expertise van ons centrum vooral gericht is op het ontstaan van beroepsziekten (dus van arbeid naar ziekte) worden die vragen vaak niet beantwoord. Bij infectieziekten ligt dat iets ingewikkelder omdat een geïnfecteerde werknemer ook anderen (collega’s, klanten etc.) kan besmetten die op hun beurt dus ziek kunnen worden door werk. Lees verder  
Leg nieuwe gezondheidsrisico’s voor aan SIGNAAL
Elke bedrijfsarts, maar ook andere arboprofessional, komt het af en toe tegen: werknemers met gezondheidsproblemen die misschien door het werk komen. Gaat het om bekende aandoeningen, dan kom je er uiteindelijk wel uit. Maar wat te doen als de relatie tussen gezondheidsprobleem en werk nieuw, vreemd of opmerkelijk is? Leg het ons voor, via SIGNAAL, het online loket voor nieuwe gezondheidsrisico’s door werk. Lees verder  
Peilstation Intensief Melden gaat door
Het Peilstation Intensief Melden (PIM) is een succesvol project van het NCvB met meer dan 150 deelnemende bedrijfsartsen. Per 1 januari 2014 wordt een tweede projectperiode van 5 jaar gestart. Nieuwe deelnemers kunnen zich melden. Lees verder  
Eén op de vijf artsen is burnout; en de andere vier?
‘If every fifth physician is affected by burnout, what about the other four?’ is de titel van een artikel naar aanleiding van een onderzoek naar strategieën van artsen om niet burnout te geraken. Lees verder  
Helpt zalf tegen en bij contacteczeem?
In hoeverre kunnen verschillende zalven de huidbarrière daadwerkelijk beschermen tegen irritatief contacteczeem? En helpen ze de beschadigde huid herstellen? Het Coronel Instituut voor Arbeid en gezondheid doet er onderzoek naar. Lees verder  
Verschenen
Goed functioneren, hoe meet je dat?
Na ziekte niet alleen terugkeren in het werk, maar daarin ook goed functioneren. Dat is weliswaar het doel van re-integratie, maar wat is goed functioneren en hoe kun je het meten. Daar heeft Femke Abma in haar promotieonderzoek naar gekeken, met een nieuwe vragenlijst als resultaat. Lees verder  
Handbook of Work Disability: Prevention and Management
In mei 2013 is het 'Handbook of Work Disability: Prevention and Management' verschenen, het eerste internationale boek over preventie van arbeidsongeschiktheid. Lees verder  
Beroepsspecifiek preventief medisch onderzoek
Julitta Boschman ontwikkelde en evalueerde een beroepsspecifiek preventief medisch onderzoek voor twee beroepsgroepen in de bouwnijverheid, te weten metselaars en uitvoerders. Lees verder  
Adviezen van de Gezondheidsraad
Bij de Gezondheidsraad verschenen twee adviezen. Een over repeterende handelingen tijdens werk. En een over beeldschermwerk. Lees verder  
November 2013
Inhoud
Nieuws
Beroepsziekten: ontwikkelingen in Europa, lessen voor Nederland
Verzuimbegeleiding bij infectieziekten: (on)geschikt voor eigen werk en het risico derden
Leg nieuwe gezondheidsrisico’s voor aan SIGNAAL
Peilstation Intensief Melden gaat door
Eén op de vijf artsen is burnout; en de andere vier?
Helpt zalf tegen en bij contacteczeem?
Verschenen
Goed functioneren, hoe meet je dat?
Handbook of Work Disability: Prevention and Management
Beroepsspecifiek preventief medisch onderzoek
Adviezen van de Gezondheidsraad
Casus
Bronchiolitis obliterans blijft opduiken
Ai!-Pad pols
Agenda
20 december 2012 Heijermanslezing: Melden stimuleert preventie
 
Helpdesk
Specifieke inhoudelijke vragen over werk en gezondheid kunt u stellen via de helpdesk van het NCvB.   
Casus
Bronchiolitis obliterans blijft opduiken
Kan het werken met kunsthars versterkt met glasvezel leiden tot bronchiolitis obliterans? En het blijft oppassen met smaakstoffen, ook in de koffie. Lees verder  
Ai!-Pad pols?
Zorgt de I-pad voor extreme polshoudingen?
Lees verder  
 
 
 
Redactie Reageren? Abonnee-informatie Nieuwsbrieven archief

Monique Frings-Dresen, Henk van der Molen, Gert van der Laan, Harry Stinis, Annemarie Geleijnse, Annet Lenderink

Medewerkers aan dit nummer:
Han Anema, Gerda de Groene, Gert van der Laan, Paul Kuijer, Monique Frings-Dresen, Henk van der Molen, Annet Lenderink, Harry Stinis


Wij horen graag wat u vindt van deze nieuwsbrief. Schrijf naar ncvb@amc.uva.nl

Stel uw vraag of geef uw suggesties door aan de redactie

Volg ons op
Inhoud syndiceren
Beroepsziekten Actueel is de driemaandelijkse nieuwsbrief van het NCvB

Deze nieuwsbrief is gestuurd door ncvb@amc.uva.nl

Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u hier uw abonnement opzeggen
Alle nieuwsbrieven zijn online te zien op www.beroepsziekten.nl

Kent u iemand die ook interesse kan hebben in deze nieuwsbrief? stuur door
© 2013 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Ontwikkelaar: Amin Khan Ontwerp: Philip Stroomberg