Beroepsziketen Actueel
Buitenwerkers vertonen hoog risicogedrag huidkanker
 

Uit een recente studie blijkt dat buitenwerkers een hoog risicogedrag tonen wat betreft UV-blootstelling, zowel op het werk als in de vrije tijd. Het maakt deze groep extra kwetsbaar.

Bron: Pixabay free pictures
Buitenwerkers in bijvoorbeeld de bouw- en agrarische sector lopen door de regelmatige blootstelling aan UV-straling extra risico op huidkanker, vooral op non-melanoma huidkanker (NMHK). Primaire preventie kan deze vorm van huidkanker voorkomen. Op de werkplek is hiervoor echter nog nauwelijks aandacht en worden beschermende maatregelen nauwelijks opgevolgd. Lees verder  
Commissie Beroepsziekten buigt zich over NVAB standpunt
 

De recent ingestelde NVAB-Commissie Beroepsziekten moet bekijken of het in 2015 geformuleerde standpunt van het NVAB-bestuur over het melden van beroepsziekten moet worden gewijzigd.

Bron: Bloqs.nl
In dit standpunt houdt de bedrijfsarts weliswaar de verantwoordelijkheid voor de medisch-inhoudelijke aspecten, maar wordt de werkgever eindverantwoordelijk voor de melding. Aanleiding voor het instellen van de commissie vormt de voortgaande discussie over de rol van bedrijfsartsen bij beroepsziekten. Lees verder  
Omgang met slechthorendheid blijkt kritische succesfactor
De wijze waarop slechthorenden en hun (werk)omgeving omgaan met auditieve beperkingen blijkt een kritische succesfactor te zijn. Dit was een van de belangrijke boodschappen tijdens de laatste Heijermanslezing, gehouden op 18 november 2016. Thema was de preventie van beroepsslechthorendheid en het functioneren met hoorproblemen. Sprekers uit de praktijk vulden elkaar aan met voorbeelden van oorzaken, gevolgen en mogelijkheden om bedrijven en werkenden te ondersteunen. Lees verder  
Slachterijen kunnen blootstellingsrisico’s terugdringen met RI&E Biologische agentia
Het goed en systematisch in kaart brengen van de biologische risico’s in rund- en varkensslachterijen is in de praktijk een lastige zaak. Arbeidshygiënist Remko Houba van het NKAL vertelde tijdens een presentatie bij het NCvB Kennisnetwerk infectiezieken & arbeid op 9 december 2016 over de toepassing van de RI&E-Biologische Agentia in deze sector. Lees verder  
Verschenen
Beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgras
Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Aanleiding voor het onderzoek is de maatschappelijke bezorgdheid die ontstond na de televisie-uitzending van Zembla ‘Gevaarlijk spel’ in oktober 2016. Het RIVM hoopt met de resultaten bij te dragen aan de beantwoording van de vragen van ministeries, gemeenten, sportclubs en ouders. Lees verder  
Arbobalans 2016: Arbobeleid lijkt recessie voorbij
Bedrijven namen in 2016 meer maatregelen rond veiligheid en gezondheid dan in 2014. De aandacht voor arbobeleid houdt mogelijk verband met economische ontwikkelingen. Dit blijkt uit de Arbobalans 2016, opgesteld door TNO in samenwerking met het CBS, RIVM en het NCvB, met steun van het ministerie van SZW. Lees verder  
Maart 2017
Inhoud
Nieuws
Buitenwerkers vertonen hoog risicogedrag huidkanker
Commissie Beroepsziekten buigt zich over NVAB standpunt
Omgang met slechthorendheid blijkt kritische succesfactor
Slachterijen kunnen blootstellingsrisico’s terugdringen met RI&E Biologische agentia
Verschenen
Beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgras
Arbobalans 2016: Arbobeleid lijkt recessie voorbij
Casus
Zwembadperikelen
Overzeese druk
Agenda
8 juni 2017
Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2017
30 juni 2017
Heijermanslezing: Beroepsziekten bewegingsapparaat bovenste extremiteit – een repeterend probleem
10 tot 14 juli 2017
Summer school : Global occupational and environmental determinants of disease
Helpdesk
Specifieke inhoudelijke vragen over werk en gezondheid kunt u stellen via de helpdesk van het NCvB.   
Casus
Zwembadperikelen
Jeukbulten. Ooglidontsteking. Exceem. Astma. Worden dit soort huid- en slijmvliesklachten bij zweminstructeurs veroorzaakt door de samenstelling van het zwemwater? Lees verder  
Overzeese druk
Burn-out door aanhoudende en conflicterende werkeisen? Lees verder  
 
Redactie Reageren? Abonnee-informatie Nieuwsbrieven archief

Teus Brand, Monique Frings-Dresen, Annemarie Geleijnse, Annet Lenderink, Henk van der Molen

Medewerkers aan dit nummer:
Carel Hulshoff, Sanja Kezic, Jaap Maas, Jan Bakker, Teus Brand


Wij horen graag wat u vindt van deze nieuwsbrief. Schrijf naar redactie@beroepsziekten.nl

Stel uw vraag of geef uw suggesties door aan de redactie

Volg ons op
Inhoud syndiceren
Beroepsziekten Actueel is de viermaandelijkse nieuwsbrief van het NCvB

Deze nieuwsbrief is gestuurd door redactie@beroepsziekten.nl

Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u hier uw abonnement opzeggen
Alle nieuwsbrieven zijn online te zien op www.beroepsziekten.nl

Kent u iemand die ook interesse kan hebben in deze nieuwsbrief? Stuur door
© 2017 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Ontwikkelaar: Amin Khan Ontwerp: Philip Stroomberg