Beroepsziketen Actueel
Vaststellen en melden van beroepsziekten nader bekeken
Vaststellen en melden van beroepsziekten nader bekeken  

Kennisontwikkeling en meer maatschappelijke aandacht kunnen bijdragen aan het verbeteren van het vaststellen en melden van beroepsziekten. Tot deze conclusie komen onderzoekers van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid in een onderzoek naar belemmeringen en oplossingen bij het vaststellen en melden van beroepsziekten.

Bron: Pixabay
In 2017 is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder 24 bedrijfsartsen. Door middel van twaalf interviews en twee focusgroepen is in beeld gebracht waar zij tegenaan lopen bij het herkennen en melden van beroepsziekten. Lees verder  
Post-marketing surveillance gevaarlijke stoffen
Post-marketing surveillance gevaarlijke stoffen  

De afgelopen jaren is er extra aandacht gekomen voor gevaarlijke stoffen. De risico’s worden uitgebreid in kaart gebracht. Dit gebeurt bij voorkeur voordat producten met deze stoffen op de markt komen. Maar het is ook belangrijk te kijken naar de risico’s die pas aan het licht komen nadat een product op de markt is verschenen. Hoe vind je die risico’s?

Bron: Pixabay
Post marketing surveillance (PMS) is een uit de farmacologie bekende methode om de werking en bijwerkingen van geneesmiddelen te registreren en te evalueren nadat ze op de markt zijn gekomen. Het RIVM onderzoekt of deze methode ook bruikbaar is voor chemische stoffen die in consumentenproducten of op het werk gebruikt worden. Lees verder  
Solvent Team gaat door vanuit Amsterdam
Binnen de Polikliniek Mens en Arbeid is het Solvent Team werkzaam. Dit team houdt zich bezig met de diagnostiek van ziektebeelden veroorzaakt door het werken met neurotoxische stoffen. Tot voor kort waren er twee Solvent Teams; een in Enschede (MST) en een in Amsterdam (AMC). Het team in Enschede heeft in 2017 haar activiteiten gestaakt. Nieuwe verwijzingen zijn nu alleen mogelijk naar het Solvent Team Amsterdam. Lees verder  
UWV teruggefloten in rechtszaak over gevaarlijke stoffen
Als een werkneemster borstvoeding geeft en zij op het werk wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, is dat een gegronde reden voor een ziekmelding. Ook deze periode valt onder de zogeheten vangnetconstructie. Dit bepaalde de rechtbank in een hoger beroepszaak op 31 januari 2018. Hiermee komt een einde aan jarenlang gesteggel met het UWV. Lees verder  
Rijgeschiktheid na eenmalige psychose
Een deel van de bestuurders die zijn hersteld van een eenmalige psychotische episode kunnen in de toekomst mogelijk geschikt worden verklaard voor beperkt beroepsmatig gebruik van het rijbewijs. De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is voornemens de regelgeving aan te passen op advies van de Gezondheidsraad. Lees verder  
Rijgeschiktheid bij hart- en vaatziekten
Het hebben van een hart- of vaataandoening kan gevolgen hebben voor de medische rijgeschiktheid. Europese regelgeving daarover is onlangs veranderd. De Gezondheidsraad heeft op verzoek van de minister van Infrastructuur en Milieu (het huidige Infrastructuur en Waterstaat) beoordeeld wat dat betekent voor de Nederlandse regelgeving. Lees verder  
Beroepslongaandoeningen centraal op Heijermanslezing
De 27e Heijermanslezing op 29 juni 2018 staat in het teken van beroepslongaandoeningen. Het programma biedt onder meer een overzicht van de recent verschenen richtlijnen die de bedrijfsarts helpen de relatie tussen longziekten en werk te onderzoeken. Lees verder  
Verschenen
Ondersteuning van arbeidsparticipatie bij chronische aandoening
Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een chronische aandoening werk waarderen en graag willen werken. Marloes Vooijs promoveerde op 8 maart aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar de ziekte overstijgende factoren en interventies die deelname van mensen met een chronische aandoening aan werk beïnvloeden. Het via een richtlijn optimaliseren van de beoordeling en begeleiding door bedrijfs- en verzekeringsartsen van werkenden met een chronische aandoening is wat dit onderzoek beoogt. Lees verder  
April 2018
Inhoud
Nieuws
Vaststellen en melden van beroepsziekten nader bekeken
Post-marketing surveillance gevaarlijke stoffen
Solvent Team gaat door vanuit Amsterdam
UWV teruggefloten in rechtszaak over gevaarlijke stoffen
Rijgeschiktheid na eenmalige psychose
Rijgeschiktheid bij hart- en vaatziekten
Heijermanslezing: Beroepslongaandoeningen
Verschenen
Ondersteuning van arbeidsparticipatie bij chronische aandoening
Casus
Borstvoeding en CMR-stoffen
Agenda
14 mei 2018
Start publiekscampagne: Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen
31 mei 2018
Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2018
29 juni 2018
Heijermanslezing: Beroepslongziekten
Helpdesk
Specifieke inhoudelijke vragen over werk en gezondheid kunt u stellen via de helpdesk van het NCvB.   
Casus
Borstvoeding en CMR-stoffen
Een operator bij een bedrijf dat kunststof laarzen maakt, meldt zich ziek tijdens haar zwangerschap én de borstvoedingsperiode. Dit om blootstelling aan CMR (Carcinogene, Mutagene, Reprotoxische)-stoffen te voorkomen. Vallen beide periodes onder de vangnetsituatie? Lees verder  
 
Redactie Reageren? Abonnee-informatie Nieuwsbrieven archief

Annemarie Geleijnse, Annet Lenderink, Teus Brand, Henk van der Molen, Judith Sluiter

Medewerkers aan dit nummer:
Annet Lenderink, Gerda de Groen, Henk van der Molen, Laura Reisma, Marloes Vooijs, Teus Brand, Willem Pieter Piebenga


Wij horen graag wat u vindt van deze nieuwsbrief. Schrijf naar redactie@beroepsziekten.nl

Stel uw vraag of geef uw suggesties door aan de redactie

Volg ons op
Inhoud syndiceren
Beroepsziekten Actueel is de viermaandelijkse nieuwsbrief van het NCvB

Deze nieuwsbrief is gestuurd door redactie@beroepsziekten.nl

Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u hier uw abonnement opzeggen
Alle nieuwsbrieven zijn online te zien op www.beroepsziekten.nl

Kent u iemand die ook interesse kan hebben in deze nieuwsbrief? stuur door
© 2018 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Ontwikkelaar: Amin Khan Ontwerp: Philip Stroomberg