PIM nieuwe stijl van start

Het Peilstation Intensief Melden (PIM) heeft een nieuwe impuls gekregen. Huidige PIM-artsen zijn geraadpleegd en de eerste verbeteringen doorgevoerd. Sinds 2009 wordt met behulp van het PIM een schatting gemaakt van de incidentie van beroepsziekten in Nederland voor verschillende sectoren.

Afbeelding: National Cancer Institute op Unsplash
De enthousiaste bedrijfsartsen die bij dit peilstation betrokken zijn, melden de beroepsziekten die zij zien en geven daarnaast ook hun populatie door om de incidentie te berekenen. In ruil daarvoor ontvangen zij nieuwsbrieven en geaccrediteerde nascholing. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Lees verder  
Nieuw expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten opgericht

Het NCvB is sinds september betrokken bij het Landelijk Expertise Centrum – Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB). Dit nieuwe expertisecentrum gaat de kennis over stoffengerelateerde beroepsziekten bundelen en een algemene tegemoetkomingsregeling opstellen voor getroffenen.

Afbeelding: Vedrana Filipović via Unsplash
Het LEC-SB is op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geïnitieerd door het NCvB, PMA, NKAL, IRAS en RIVM. Het streven is per 1 juli 2022 operationeel te zijn. Daarnaast stelt het NCvB in opdracht van SZW een eerste lijst van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten op. Lees verder  
Vals positief of vals negatief: misdiagnoses beroepsziekten

Beroepsziektediagnostiek kent zijn eigen dilemma’s. Zijn de knieklachten het gevolg van het werk of van de hardloophobby? Als je al astma hebt, maar het is erger in het werk, is dat dan beroepsastma? Voor een bedrijfsarts zijn dat belangrijke vragen, maar vaak lastig te beantwoorden.

Afbeelding: Pixabay
Kan dat leiden tot ‘misdiagnose’? Komen verkeerde diagnoses beroepsziekten voor en wat zijn daarvan de belangrijkste oorzaken? Een recente Koreaanse systematische literatuurstudie licht een tipje van de sluier op. Lees verder  
Richtlijn tenniselleboog herzien
Game, set . . . Het is bijna ‘match’ voor de herziene beroepsziekteregistratierichtlijn voor de tenniselleboog. De conceptrichtlijn ligt ter goedkeuring bij de stuurgroep registratierichtlijnen van het NCvB. Lees verder  
Op zoek naar cognities en percepties van werkenden met een chronische ziekte
Mariska de Wit is onderzoeker bij de afdeling Public and Occupational Health en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid bij het Amsterdam UMC. Ze ontwikkelde een training voor bedrijfs- en verzekeringsartsen om hen te helpen bij het betrekken van cognities en percepties bij de begeleiding en beoordeling van werkenden met een chronische ziekte. Op vrijdag 8 oktober 2021 verdedigde ze haar proefschrift ‘Cognitions and perceptions of workers with a chronic disease: Development and evaluation of a training program for occupational health professionals’.Lees verder  
Oratie prof. dr. Schaafsma: Gezond werken is een hoofdzaak
Risicofactoren in het werk, de werkbelasting en het voorkómen van ziekte en verzuim verdienen meer aandacht. Dit stelde prof. dr. Frederieke Schaafsma in haar rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde op 5 november 2021. Zij vroeg hierin speciaal aandacht voor een van de meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsproblemen, namelijk stress gerelateerde klachten. Daarbij ging ze in op de soms ernstige gevolgen van milde cognitieve klachten voor het functioneren op het werk, tegen de achtergrond van de vaak hoge belasting van ons mentale en cognitieve vermogen. Lees verder  
Verschenen
#VerzekeringsgeneeskundevanWaarde!
Op vrijdag 29 oktober sprak prof. dr. Sylvia van der Burg haar inaugurele rede “VerzekeringsgeneeskundevanWaarde! uit. De bijzonder hoogleraar Sociale verzekeringsgeneeskunde doet vanuit het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid onder meer onderzoek naar waarde-gedreven zorg binnen Arbeid en Gezondheid (Value at Work). In haar oratie beschreef ze vanuit meerdere perspectieven de waarde van sociale verzekeringsgeneeskunde. Lees verder  
December 2021
Inhoud
Nieuws
PIM nieuwe stijl van start
Nieuw expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten opgericht
Vals positief of vals negatief: misdiagnoses beroepsziekten
Richtlijn tenniselleboog herzien
Op zoek naar cognities en percepties van werkenden met een chronische ziekte
Oratie prof. dr. Schaafsma: Gezond werken is een hoofdzaak
Verschenen
Oratie prof. dr. Van der Burg: #Verzekeringsgeneeskunde
vanWaarde!
Agenda
6 februari 2022
33rd International Congress on Occupational Health February 6-10 2022
19 en 20 mei 2022
Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2022
8-10 juni 2022
Congres European Society of Contact Dermatitis, Amsterdam
Helpdesk
Specifieke inhoudelijke vragen over werk en gezondheid kunt u stellen via de helpdesk van het NCvB.   
 
 
 
 
 
 
Redactie Reageren? Abonnee-informatie Nieuwsbrieven archief

Henk van der Molen, Teus Brand, Bas Sorgdrager, Annet Lenderink, Annemarie Geleinse

Medewerkers aan dit nummer:
Mariska de Wit, Paul Kuijer, Marijke Schutte


Wij horen graag wat u vindt van deze nieuwsbrief. Schrijf naar redactie@beroepsziekten.nl

Stel uw vraag of geef uw suggesties door aan de redactie

Volg ons op
Inhoud syndiceren
Beroepsziekten Actueel is de viermaandelijkse nieuwsbrief van het NCvB.

Deze nieuwsbrief is gestuurd door redactie@beroepsziekten.nl

Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u hier uw abonnement opzeggen
Alle nieuwsbrieven zijn online te zien op beroepsziekten.nl

Kent u iemand die ook interesse kan hebben in deze nieuwsbrief? stuur door
© 2021 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Ontwikkelaar: Amin Khan Ontwerp: Philip Stroomberg