Is deze email niet goed zichtbaar? @@preview[klik dan hier]
7 april 2020
Aandachtspunten rondom inzet kwetsbare medewerkers

Er komen veel vragen over de inzet van werknemers met chronisch en onderliggend lijden in de context van de huidige corona-uitbraak. Bijgevoegd document is behulpzaam bij advisering hierover in de praktijk. Een kort stuk is opgenomen in de arboparagraaf ‘Risicogroepen’ van de LCI-richtlijn met een link naar deze bijlage lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers

 


Arbo-inf@ct: Aandachtspunten rondom inzet kwetsbare medewerkers

Disclaimer
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de afzender enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten van het NCvB en het RIVM.

Deze e-mail is gestuurd naar @@email, door het NCvB, als u deze email niet langer wilt ontvangen kunt u hier @@unsubscribe[opzeggen].