Is deze email niet goed zichtbaar? @@preview[klik dan hier]
Augustus 2019
Legionella in RI&E van bedrijven met
afvalwaterzuiveringsinstallaties

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Omgevingsdiensten onderzochten op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bij hoeveel afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) legionella vrij zou kunnen komen. Aanleiding waren berichten in de media en Kamervragen over gevallen van legionellose waarvan afvalwaterzuiveringen de bronnen bleken te zijn. Na het Deskundigenberaad met o.a. NCVB, RIVM en STOWA is februari 2019 een advies uitgebracht. De eerste resultaten zijn 14 juni 2019 gepubliceerd.

Lees verder  
 


Arbo-inf@ct - augustus 2019


J.J. Maas, bedrijfsarts/NCvB en F.S. Meerstadt-Rombach, bedrijfsarts LCI/RIVM in samenwerking met CIb/LCI (RIVM)
Deze e-mail is gestuurd naar @@email, door het NCvB, als u deze email niet langer wilt ontvangen kunt u hier @@unsubscribe[opzeggen].