Is deze email niet goed zichtbaar? @@preview[klik dan hier]
6 februari 2020
Nieuwe Coronavirus Wuhan (Volksrepubliek China) (2)

In dit bericht:
In vervolg op het eerdere Arbo-inf@ctbericht van 30 januari jl. ontvangt u een Arbo-inf@ctbericht (2) met aanvullende informatie over de volgende onderwerpen:

  • Huidige situatie
  • Toelichting transmissie van nieuw coronavirus
  • Risico’s voor werknemers in Nederland

Huidige situatie
Op dit moment is er geen circulatie van het nieuwe coronavirus in Nederland. Daarom is er voor het merendeel van de beroepsgroepen geen risico op besmetting tijdens het werk. In de media wordt veel gesproken over mogelijke risico’s en het gebruik van mondneusmaskers. Werkgevers en werknemers uit verschillende sectoren hebben hier vragen over en maken zich ongerust.

Bedrijfsartsen hebben een belangrijke rol binnen een bedrijf of organisatie om de vertaalslag te maken naar de werksetting met het verstrekken van informatie en het extra voorlichten van werkgevers en werknemers. In dit Arbo-inf@ct geven wij informatie over welke beroepsgroepen een mogelijk risico lopen en geven we een aanzet voor de risico-inschatting, zodat bedrijfsartsen ondersteuning hebben voor de vertaalslag naar hun eigen organisatie of bedrijf.


Lees verder  
 


Arbo-inf@ct - februari 2020

Auteurs: Sabine Bantjes (Arts Infectieziektebestrijding RIVM/CIb/LCI), Fleur Meerstadt-Rombach (bedrijfsarts RIVM/CIb/LCI), Jaap Maas (bedrijfsarts-epidemioloog AMC/NCvB)

Deze e-mail is gestuurd naar @@email, door het NCvB, als u deze email niet langer wilt ontvangen kunt u hier @@unsubscribe[opzeggen].