Is deze email niet goed zichtbaar? @@preview[klik dan hier]
26 maart 2020
Zwangerschap, werk en COVID-19


Graag wijzen wij u op het volgende: inmiddels zijn uitgangpunten voor de praktijk ontwikkeld over de inzetbaarheid van gezonde zwangere werknemers. Dit document is vooralsnog te vinden als bijlage Zwangerschap, werk en COVID-19 van de LCI-richtlijn COVID-19 en zal uiteindelijk in deze richtlijn worden opgenomen.

Lees verder  
 


Zwangerschap, werk en COVID-19

Disclaimer
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de afzender enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten van het NCvB en het RIVM.

Deze e-mail is gestuurd naar @@email, door het NCvB, als u deze email niet langer wilt ontvangen kunt u hier @@unsubscribe[opzeggen].