Arbo-inf@ct Zikavirus (aanvulling) April 2016
Op dit moment is een uitgebreide epidemie van het zikavirus (ZIKV) gaande in grote delen van Zuid- en Midden-Amerika inclusief het Caribische gebied. Actuele informatie over de verspreiding van het ZIKV is te vinden op de zikavirus-pagina van de RIVM-website en de website van het ECDC.
Het zikavirus wordt vooral overgedragen door de gelekoortsmug of denguemug, maar ook de tijgermug kan het ZIKV overdragen. De infectie verloopt in de meeste gevallen ongemerkt of mild. Er is  toenemend wetenschappelijk over gezondheidsrisico’s voor nog ongeboren kinderen na een doorgemaakte ZIKV infectie van de moeder tijdens de zwangerschap. Ook is er een associatie met neurologische afwijkingen waaronder het Guillain-Barrésyndroom. Hiermee rijzen er vragen over de veiligheid en gezondheid van werknemers die in risicogebieden wonen/werken of naar deze gebieden reizen. Met dit arbo-inf@ct geven wij u een aanvulling met de laatste stand van zaken ter onderbouwing van Arbobeleid ten aanzien van ZIKV binnen uw bedrijf/instelling.

Lees verder  
 

Arbo-inf@ct Zikavirus (aanvulling)
Karin Heimeriks, Jaap Maas, Fleur Meerstadt-Rombach

Colofon
Arbo-inf@ct is een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het ministerie van SZW. Arbo-inf@ct is een elektronische berichtenservice, waarmee arboprofessional snel berichten kunnen ontvangen over ontwikkelingen of incidenten op het gebied van infectieziekten al dan niet ten tijde van een crisissituatie. Arbo-inf@ct baseert zich meestal op Inf@ct, de elektronische berichtenservice die als doelgroep deskundigen op het gebied van infectieziekten in de openbare gezondheidszorg heeft. De redactie van Arbo-inf@ct bestaat uit Jaap Maas (NCvB/KIZA), Karin Heimeriks (RIVM/CIb) en Fleur meerstad (RIVM/Cib). Het NCvB/KIZA verzorgt de technische ondersteuning.