Logo: Nederlands Centrum voor Beroepsziketen
Nieuw stappenplan beroepsziekten: van melden naar preventie
 

Het NCvB heeft het stappenplan voor het melden van beroepsziekten uitgebreid en aangepast. Hiermee wil het NCvB het melden van beroepsziekten versterken, de kwaliteit van de meldingen verbeteren en preventieve activiteiten ter voorkoming van beroepsziekten op gang brengen.

   
Het voorkómen van beroepsziekten vormt het uiteindelijke doel. Aanleiding voor het nieuwe stappenplan was een onderzoek van AStri: Versterken Melding Beroepsziekten (2014) waaruit blijkt dat een groot deel van de bedrijfsartsen meer duidelijkheid wenst omtrent de criteria voor het vaststellen van beroepsziekten. Lees verder  
Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen verhoogt kans op ALS
 

Verschillende studies naar de mogelijke rol van werkfactoren bij het ontstaan van de neurodegeneratieve aandoening amyotrofische lateraalsclerose (ALS) vonden aanwijzingen dat er sprake is van een verhoogd risico bij beroepsmatige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen.

    
Meer onderzoek is nodig is om een duidelijker uitspraak te kunnen doen over dit verband. Lees verder  
Preconceptie Indicatielijst (PIL) in de maak
Het NCvB levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een Preconceptie Indicatielijst (PIL). In deze lijst worden beroepsgebonden factoren meegenomen die van belang zijn in de periode vóór de zwangerschap. Juist dan zijn er mogelijkheden tot preventie op het gebied van beroepsmatige blootstelling. Lees verder  
Arbo Expert Groep Longaandoeningen opgericht
Dit voorjaar is bij het NCvB de Arbo Expert Groep Longaandoeningen (AEGL) opgericht. Zij bestaat uit twee arbeidsgeneeskundige centra, te weten het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) en de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA). In 2013 was beroepsgerelateerde allergische rhinitis de meest gemelde longaandoening. Lees verder  
Verschenen
Gehoorschade bij beroepsmusici
Blootstelling aan luide muziek vormt niet alleen een risico voor jongeren in de vrijetijdsbesteding, maar ook voor professionele musici. Dit concluderen Schink et al. in een onderzoek onder ruim tweeduizend professionele musici. Lees verder  
Een gezonder Nederland
De 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014: een gezonder Nederland' geeft een overzicht van de omvang van ziekte en gezondheid, preventie, gezondheidszorg en beleid in Nederland. Ook wordt de toekomst verkend aan de hand van vier perspectieven op de gezondheid.
Lees verder  
September 2014
Inhoud
Nieuws
Stappenplan beroepsziekten: van melden naar preventie
Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen verhoogt kans op ALS
Preconceptie Indicatielijst (PIL) in de maak
Arbo Expert Groep Longaandoeningen opgericht
Verschenen
Gehoorschade bij beroepsmusici
Een gezonder Nederland
Casus
Tinnitus als stoorzender
Agenda
26 september 2014
NVKA-congres: Revalideren naar/door participeren
13/14 oktober 2014
Cost Action IS1002 Modernet Final meeting Bologna
15/16 oktober 2014
Joint-meetings of ICOH Scientific Committees
27 november 2014
Nationaal Preventie Debat - Infectieziekten 2014
28 november 2014
Heijermanslezing Voortplanting en werk
Helpdesk
Specifieke inhoudelijke vragen over werk en gezondheid kunt u stellen via de helpdesk van het NCvB.   
Casus
Tinnitus als stoorzender
Een 50-jarige muziekdocent heeft last van oorsuizen. Wat kan de school doen om hem weer volledig aan het werk te krijgen? Lees verder  
Redactie Reageren? Abonnee-informatie Nieuwsbrieven archief

Monique Frings-Dresen, Henk van der Molen, Gert van der Laan, Annemarie Geleijnse, Annet Lenderink

Medewerkers aan dit nummer:
Gerda de Groene, Teus Brand, Julitta Boschman, Bas Sorgdrager, Henk van der Molen


Wij horen graag wat u vindt van deze nieuwsbrief. Schrijf naar ncvb@amc.uva.nl

Stel uw vraag of geef uw suggesties door aan de redactie

Volg ons op
Inhoud syndiceren
Beroepsziekten Actueel is de driemaandelijkse nieuwsbrief van het NCvB

Deze nieuwsbrief is gestuurd door ncvb@amc.uva.nl

Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u hier uw abonnement opzeggen
Alle nieuwsbrieven zijn online te zien op www.beroepsziekten.nl

Kent u iemand die ook interesse kan hebben in deze nieuwsbrief? stuur door
© 2014 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Ontwikkelaar: Amin Khan Ontwerp: Philip Stroomberg