Met asbestbeheersplan onrust voorkomen

Het komt nog steeds voor dat er bij een verbouwing van een pand onverwacht asbest wordt aangetroffen. Dit leidt vaak tot onrust bij de medewerkers en het bedrijf.

Bron:Asbestvezel foto Liangtal Lin Flickr Creative Commons
De bedrijfsarts kan een belangrijke rol spelen. Goede voorlichting en een asbestbeheersplan kan veel onrust wegnemen en voorkomen, zo leert de volgende casus. Lees verder  
Wat is de beste schatter van de beroepsziektelast?

Beleid schreeuwt om cijfers, maar die moeten dan wel betrouwbaar zijn. Voor een beleid dat beroepsziekten wil terugdringen, zijn dus goede cijfers nodig over het voorkomen van beroepsziekten. Hoewel het verplicht is alle beroepsziekten te melden, zijn sluitende registratiesystemen een illusie.

Bron: Pixabay postman85
Wat registraties ‘meten’ is een schatting van het werkelijke cijfer. Hoe goed zijn die schattingen van de omvang van het aantal en type beroepsziekten in Nederland? En hoe kunnen we komen tot een zo adequaat mogelijke schatting van de omvang van de beroepsziektelast? En wat kun je daar dan mee? Lees verder  
Beroepsziektemeldingen in 2018
In de tweede helft van dit jaar verschijnt ‘Kerncijfers beroepsziekten 2019’, de jaarlijkse rapportage van de beroepsziektemeldingen die het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) in 2018 heeft ontvangen. Hieronder alvast een preview. Lees verder  
Meer inzicht in signaleren en voorkomen beroepsziekten door schadelijke stoffen
Het in 2018 gestarte project ’Signalering en preventie van beroepsgebonden huid- en longaandoeningen veroorzaakt door schadelijke stoffen’ wil zorgen voor meer inzicht in deze signalering en preventie om de kwaliteit daarvan te verhogen. Het project is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de campagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’. De focus van het onderzoek ligt op de aandoeningen COPD, astma en contacteczeem in de sectoren bouw, installatiebranche en het midden- en kleinbedrijf. Lees verder  
Ziek door chemische stoffen
Voor een aantal chemische stoffen of groepen stoffen heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten factsheets opgesteld waarin uitgebreid wordt ingegaan op de gezondheidseffecten. De website bevat inmiddels overzichten over zeswaardig chroom, endotoxinen, isocyanaten en pesticiden. Lees verder  
Verschenen
Arbobalans 2018
Beroepsziekten zorgen jaarlijks voor 6,9 miljoen extra verzuimdagen. Ruim drie procent van de werknemers zegt een beroepsziekte te hebben opgelopen die is vastgesteld door een arts. Beroepsziekten aan het bewegingsapparaat komen het meeste voor, naast psychische beroepsziekten, blijkt uit de Arbobalans 2018 van TNO. Lees verder  
Mei 2019
Inhoud
Nieuws
Asbestbeheersplan kan onrust voorkomen
De beste schatter van beroepsziektelast
Kerncijfers beroepsziekten 2019
Project huid- en longaandoeningen door schadelijke stoffen
Ziek door chemische stoffen
Verschenen
Arbobalans 2018
Casus
Gebroken hart voor de klas
Agenda
23 - 24 mei 2019
Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2019
28 juni 2019
Heijermanslezing: Arbeidsdermatologie vrijdag 28 juni 2019
 
Helpdesk
Specifieke inhoudelijke vragen over werk en gezondheid kunt u stellen via de helpdesk van het NCvB.   
Casus
Gebroken hart voor de klas
Een lerares wordt opgenomen met hartklachten na een ruzie met haar leidinggevende. Kan de trigger voor acute hartklachten in het werk liggen? Lees verder  
 
Redactie Reageren? Abonnee-informatie Nieuwsbrieven archief

Annemarie Geleijnse, Annet Lenderink, Steven Visser, Teus Brand, Henk van der Molen

Medewerkers aan dit nummer:
Annet Lenderink, Bas Sorgdrager, Henk van der Molen, Marijke Schutte, Steven Visser, Teus Brand


Wij horen graag wat u vindt van deze nieuwsbrief. Schrijf naar redactie@beroepsziekten.nl

Stel uw vraag of geef uw suggesties door aan de redactie

Volg ons op
Inhoud syndiceren
Beroepsziekten Actueel is de viermaandelijkse nieuwsbrief van het NCvB

Deze nieuwsbrief is gestuurd door redactie@beroepsziekten.nl

Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u hier uw abonnement opzeggen
Alle nieuwsbrieven zijn online te zien op beroepsziekten.nl

Kent u iemand die ook interesse kan hebben in deze nieuwsbrief? Stuur door
© 2019 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Ontwikkelaar: Amin Khan Ontwerp: Philip Stroomberg