Periode 2006

Hieronder vindt u het jaaroverzicht. De opbouw van het jaaroverzicht is als volgt:

  • Algemeen
  • Houding- en bewegingsapparaat
  • Psychische aandoeningen
  • Gehooraandoeningen
  • Huidaandoeningen
  • Longaandoeningen
  • Oogaandoeningen
  • Neurologische aandoeningen
  • Kanker
  • Infectieziekten

 

De jaarcijfers 2006
 

Om deze document op uw computer te kunnen bekijken, heeft u het programma Adobe Acrobat Reader nodig. Heeft u dat niet, dan kunt u het hier downloaden.