Periode 2010

Hieronder vindt u het jaaroverzicht. De opbouw van het jaaroverzicht is als volgt:

 • Algemene cijfers
 • Houding- en bewegingsapparaat
 • Psychische aandoeningen
 • Huidaandoeningen
 • Long- en luchtwegaandoeningen
 • Gehooraandoeningen
 • Neurologische aandoeningen
 • Infectieziekten
 • Kanker
 • Hart- en vaataandoeningen
 • Oogaandoeningen

 

De jaarcijfers 2010
 

 

Om deze document op uw computer te kunnen bekijken, heeft u het programma Adobe Acrobat Reader nodig. Heeft u dat niet, dan kunt u het hier downloaden.