Nationale Statistiek

ADS-project

Het ArbeidsDermatosen Surveillance project is een gezamenlijk registratieproject van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en het Nederlands Kenniscentrum ArbeidsDermatosen (NECOD). In dit project meldt een twintigtal dermatologen verspreid over Nederland met behulp van een meldingskaart maandelijks nieuwe gevallen van beroepshuidaandoeningen.

Deze registratie vormt een aanvulling op de Nationale Registratie Beroepsziekten van meldingen door bedrijfsartsen. Patiënten met beroepshuidziekten komen niet altijd bij een bedrijfsarts terecht omdat een grote groep van de patiënten niet verzuimt. De meldingen van bedrijfsartsen komen vaak tot stand als gevolg van spreekuurcontacten in verband met ziekteverzuim.

De volgende gegevens komen uit dit ADS-project:

 1. Aantal meldingen ADS-project per jaar
 2. Hoofddiagnosen van de meldingen ADS-project per jaar
 3. Beroepen bij de meldingen per jaar 
 4. Eerste oorzakelijke agentia van de meldingen per jaar
   

Solvent Team 

Het Solvent Team project heeft tot doel om te komen tot een adequate diagnostiek van patiënten met een mogelijke Chronische Toxische Encephalopathie (CTE), het vergroten van de kennis omtrent het ziektebeeld en het beloop ervan en een zo goed mogelijke begeleiding van patiënten.

Op twee locaties vindt diagnostiek plaats, te weten het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en het Medisch Spectrum Twente in Enschede.

De verrichtingen van beide Solvent Teams worden geregistreerd samen met andere informatie die van belang is. De hier gepresenteerde informatie is daarvan afkomstig 

 1. Aantal intakes per jaar
 2. Diagnosen Solvent Team per jaar
 3. Aard blootstelling patiënten besproken in Solvent Team
 4. Verwijzer patiënten met CTE per jaar
 5. Beroep patiënten met CTE per jaar