Zelf overzichten maken van beroepsziektemeldingen

U kunt zelf overzichten maken van de door het NCvB verzamelde gegevens over beroepsziekten m.b.v. de draaitabellen optie. De gegevens worden aangeleverd door arbodiensten en (bedrijfs)artsen in Nederland. Omdat de overzichten vooral bedoeld zijn voor artsen en beleidsmakers met medische kennis wordt voor de beschrijving van de beroepsziekte gebruik gemaakt van medische terminologie.

Bij interpretatie van de gegevens is het van belang te weten dat niet alle beroepsziekten gemeld worden aan het NCvB. Hierdoor zijn de cijfers niet representatief voor het aantal voorkomende beroepsziekten in Nederland.

De gebruiker kan zelf kiezen voor het in beeld brengen van de beroepsziektemeldingen a.d.h.v. de volgende criteria: diagnose, leeftijd, geslacht, oorzaak, economische sector, beroep, ingelichte instanties, opsporing en adviezen.

Voorbeeld

» Overzichten maken