voorkomen van ziekteverzuim

Meer vrijheid bij aanpak arbeidsomstandigheden

(1-5) In de toekomst mogen branches en bedrijven zelf beslissen hoe ze de preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelen. Nu nemen ze daar verplicht een arbodienst voor in de arm.