Overslaan en naar de inhoud gaan

Blootstelling aan luide muziek vormt niet alleen een risico voor jongeren in de vrijetijdsbesteding, maar ook voor professionele musici. Dit concluderen Schink et al. in een onderzoek onder ruim tweeduizend professionele musici.

In een gegevensbestand van een aantal Duitse zorgverzekeraars hebben Schink et al. het relatieve risico onderzocht van gehoorverlies bij professionele musici. Ze konden de gegevens van 3 miljoen verzekerden analyseren. Ruim 2.000 professionele musici (0,07%) konden worden geïdentificeerd. In een observatieperiode van vier jaar zijn bijna 300.000 gevallen van gehoorverlies waargenomen, van wie 283 professionele musici (0,08%). Een ruwe incidentie ratio van 1,27. Het relatieve risico voor gehoorverlies blijkt bij professionele musici na multivariate analyse 1,45 (betrouwbaarheidsinterval BI = 1,28-1,65) te zijn. Voor specifiek lawaaischade is het relatieve risico 3,61 (BI = 1,81-7,20). Voor tinnitus bij beroepsmusici is het relatieve risico 1,57 (BI = 1,33-1,84). De conclusie is dat blootstelling aan luide muziek niet alleen een risico vormt voor jongeren in de vrijetijdsbesteding, maar ook voor professionele musici.

Gehoorschade door overmatige blootstelling aan lawaai is een bekend beroepsrisico, ook in de muzieksector. Beroepsslechthorendheid staat jaarlijks in de top drie van gemelde beroepsziekten en sinds het verschijnen van de registratierichtlijn ‘Tinnitus melden als beroepsziekte’ heeft het NCvB een forse toename van tinnitusmeldingen geregistreerd.

Verstorende factor bij de beoordeling van oorzaken van beroepsgebonden lawaaischade is de blootstelling aan muziek in de vrijetijdsbesteding, zoals bezoek aan muziekevenementen en via MP3 spelers.

Het NCvB krijgt jaarlijks een aantal (minder dan tien) meldingen van gehoorschade bij beroepsmusici. Naar verwachting is dat een onderschatting is van het probleem.

Bas Sorgdrager

T. Schink e.a., Incidence and relative risk of hearing disorders in professional musicians. Occup Environ Med 2014; 71: 472-476