Preventie op gebied van werk en voortplanting heeft vaak levenslang effect

Recent is het leerboek ‘Preconception Health and Care: A Life Course Approach’ verschenen. Hierin is een hoofdstuk opgenomen over werkgebonden factoren waaraan A. Rosman van het ErasmusMC, Ch Schaefer van de Charité-Universiteit in Berlijn en T. Brand van het NCvB hebben bijgedragen.

De beste preventie voor moeder en kind ontstaat als deze al voor de conceptie plaatsvindt. In het boek wordt aandacht geschonken aan vruchtbaarheid, voeding, lifestyle, mentale gezondheid, chronische ziekten, infecties en ongewenst geweld tegen vrouwen.

Al bijna 20 jaar staan de effecten van werkgebonden factoren op de voortplanting in de belangstelling van het NCvB en met name omdat dit aandachtsgebied goede aanknopingspunten biedt voor preventie. Een aantal preventieve effecten gaat namelijk een leven lang mee.

Te denken valt aan het zoveel mogelijk voorkomen van vroeggeboorte of laag geboortegewicht door tijdige aanpassing de werkzaamheden gedurende de zwangerschap. Wellicht is het voorkomen van aangeboren afwijkingen door het voorkomen van blootstelling aan carcinogene, mutagene en voor de voortplanting toxische stoffen (de zogenoemde CMR-stoffen) een nog duidelijker vorm van preventie.

In dat kader heeft de NVAB in 2007 de richtlijn ‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’ uitgegeven, die in 2018 een update heeft gekregen.

De kosten van loonderving door aanpassing van de werkzaamheden gedurende de zwangerschap wordt al jaren door het UWV vergoed in het kader van de vangnetregeling. Bij aanpassing van de werkzaamheden tijdens de borstvoedingsperiode voor diezelfde CMR-stoffen, werden de kosten van de loonderving aanvankelijk niet vergoed, maar na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is dat tegenwoordig wel het geval. Daarbij is de – terechte – eis dat de werkgever alles heeft gedaan wat in het vermogen ligt om de blootstelling aan CMR-stoffen zoveel mogelijk te voorkomen.

Met het verschijnen van dit boek is een doorgaande lijn ontstaan van de effecten van werkgebonden factoren op de voortplanting vanaf de preconceptieperiode via zwangerschap naar borstvoeding en neonatale periode. Dit biedt voor de praktiserende bedrijfsarts aanknopingspunten voor preventie.

https://www.springer.com/gp/book/9783030317522