Overslaan en naar de inhoud gaan

Bij het NCvB worden jaarlijks zo’n driehonderd meldingen van Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) gedaan. De registratierichtlijn voor deze frequent gemelde beroepsziekten in de categorie psychische aandoeningen is onlangs herzien.

De belangrijkste risicofactoren in het werk zijn de directe blootstelling aan een traumatische gebeurtenis, getuige zijn van een traumatische gebeurtenis, het delen van informatie van een collega die was blootgesteld aan een traumatische gebeurtenis of indirecte blootstelling aan details van een trauma.

Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een klinisch beeld dat samenhangt met een of meerdere levensbedreigende, ingrijpende of zelfs catastrofale gebeurtenissen. Deze zijn van een dermate grote intensiteit dat ze vrijwel altijd heftige emoties oproepen. Te denken valt aan ernstige ongelukken of levensbedreigende incidenten.
Werkgebonden PTSS komt vooral voor in beroepen en werkzaamheden waarin de werknemer onverwacht kan worden geconfronteerd met gebeurtenissen, waarbij iemand het leven heeft verloren of dit leven ernstig wordt bedreigd. First responders, zoals politieagenten, brandweerlieden en medewerkers van de ambulancedienst of de spoedeisende hulp (SEH) lopen een verhoogd risico op blootstelling aan deze ernstige gebeurtenissen en zijn meer at risk om een PTSS te ontwikkelen dan werknemers met een beroep waarin deze gebeurtenissen niet of minder vaak vóórkomen. Ook komt PTSS vaker voor bij medewerkers in het personenvervoer, bij defensie, in de zorg voor verstandelijk gehandicapten of in de psychiatrie, aldus het NCvB. PTSS komt bij ongeveer 3 tot 15 procent van deze werknemers voor. Bij het NCvB worden jaarlijks ongeveer driehonderd meldingen van PTSS gedaan. De CAS-code is P620.

Het stellen van de diagnose is voor artsen vaak lastig. Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk gebruik te maken van de informatie van een psycholoog of psychiater, als deze voorhanden is. Mocht deze niet beschikbaar zijn, dan kan de bedrijfsarts zelf een indicatie krijgen door het diagnostische schema te volgen dat afkomstig is uit de DSM-5 en is opgenomen in het achtergronddocument van de richtlijn.

De registratierichtlijn E001 Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) is gebaseerd op de DSM-5 en op een literatuurstudie van longitudinale studies met meer dan 5,5 miljoen werkenden en een vóórkomen van 7% gevallen van vastgestelde PTSS.